• Dennis Gudden

Gudden beoogd opvolger van wethouder Uitdehaag

WAGENINGEN De fractie van D66 Wageningen ziet in Dennis Gudden de beoogde opvolger voor de vertrekkende wethouder Michiel Uitdehaag. Uitdehaag wordt burgemeester van Texel. Gudden wordt de nieuwe wethouder participatie, economie, financiën en openbare werken, tenzij de gemeenteraad niet instemt met de voordracht van Gudden.

Gudden (36 jaar) is sinds 1997 woonachtig in Wageningen en heeft ruimtelijke planning aan de Wageningen UR gestudeerd. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan bij verschillende adviesbureaus, op dit moment is Dennis Gudden werkzaam als adviseur en projectmanager bij Over Morgen. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van de Rhenense Woningstichting en lid van de Raad van Toezicht bij Solidez. Zijn huidig werk en deze twee laatste functies zal hij neerleggen.

Gudden is geen onbekende in de Wageningse politiek. Hij was van 2008 tot 2010 commissielid voor D66 en stond in 2010 aan de wieg van het openbare coalitieonderhandelingen. Vanaf 2012 tot 2014 was hij bestuurslid van de D66 regio Gelderse Vallei. Daarbij bleef hij de fractie actief volgen en fungeerde binnen de partij vaak als klankbord. Met deze ervaring past hij daarmee goed in de open bestuursstijl en het transparant willen werken samen met de stad, gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie, meent D66..

Fractievoorzitter Peter Veldman is verheugd dat D66 zo snel een geschikte opvolger heeft kunnen vinden. ,,Dennis is iemand die snel kan inspelen op veranderende situaties, bekend is met de regio en duidelijke kansen ziet in zijn portefeuille voor een beter Wageningen. Het is zeker nu nodig om snel in te spelen op de ontwikkelingen bij de Permar en de kansen van de regio FoodValley voortvarend op te pakken", aldus Veldman.

Gudden kijkt uit naar de functie van wethouder. ,,Ik denk graag vanuit kansen in plaats van regels. Bewoners, bedrijven en organisaties in staat stellen met hun ideeën aan de slag te gaan en Wageningen daarmee sterker te maken. Dat vraagt een andere rol van de gemeente, waarin een open houding, samenwerking, daadkracht centraal staan. Ik sta dan ook meer dan open voor goede ideeën vanuit de samenleving, want samen kunnen we veel meer bereiken. Ik hoop deze werkwijze met de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad in te zetten en samen concrete en zichtbare resultaten te boeken in de komende periode", hoopt Gudden

Als de gemeenteraad op 11 januari akkoord gaat met de benoeming dan zal Gudden 12 januari starten als wethouder.