• Gemeente Renkum

Grote verandering afvalinzameling Renkum

OOSTERBEEK Renkum gaat het inzamelen van afval vanaf 1 januari 2017 anders aanpakken. Onder het motto ´Afval scheiden, best apart´ staat bij deze manier van inzamelen betalen per keer centraal. Daar staat een daling van de afvalstoffenheffing tegenover. Dat kan een huishouden jaarlijks een voordeeltje van 20 euro opleveren.

Feike Klomp

Duurzamer inzamelen; dat is één van de belangrijkste drijfveren voor de andere aanpak. ,,De overheid heeft vastgesteld dat in 2020 75 procent van het huishoudelijke afval hergebruikt of gerecycled moet worden. Onze ambitie is om dat scheidingspercentage in het jaar 2018 te halen", legt wethouder Wendy Ruwhof uit. ,,Dus twee jaar eerder dan de landelijke ambitie." Dit betekent dat er jaarlijks nog maar 140 kilo restafval per inwoner naar de verbrandingsoven gaat.

ELKE WEEK Deze opzet heeft praktische gevolgen voor de inwoners van de gemeente Renkum. De bakken zelf bijvoorbeeld. De duobak wordt aan het einde van 2016 ingeruild voor een container voor groente-, fruit- en tuinafval en etenswaren en een container voor restafval. Je kunt kiezen tussen een kleine container van 140 liter of eentje van 240 liter. De inzameling van plastic, blik en drinkpakken (PMD) blijft met plastic zakken en ook de inzameling van oud papier verandert niet. ,,Wel gaan we vanaf 2017 de plastic zakken wekelijks ophalen. In de praktijk blijkt dat heel wat inwoners veel zakken in de schuur hebben liggen en bovendien levert dit vaak vieze luchtjes op." Deze zakken kunnen overigens ook zelf (tussendoor) bij Veentjesbrug ingeleverd worden.

BETALEN Nieuw is dat inwoners per keer een vast bedrag gaan betalen voor elke keer dat de container met restafval aan de weg wordt gezet. Via chips wordt dit gereguleerd. ,,Ons voorstel is als volgt: voor een standaard bak van 140 liter betalen inwoners 3 euro per leging, voor een bak van 240 liter rekenen we straks 5 euro." De wethouder hoopt en verwacht dat inwoners zo inventief mogelijk afval gaan scheiden en natuurlijk zo weinig mogelijk de bak langs de weg gaan zetten. En als slimmeriken nu afval gaan dumpen om zo kosten te ontlopen? ,,We gaan extra inzetten op toezicht. Toch ga ik ervan uit dat het zover niet hoeft te komen."

Nog een aantal praktische veranderingen: bewoners van hoogbouw kunnen restafval aanbieden bij de ondergrondse containers. Ook zij gaan een bedrag per aanbieding betalen. Vanaf 1 januari 2017 stopt Renkum met het gratis ophalen van grofvuil. ,,Wel bieden we dan de mogelijkheid om een aanhangwagen te lenen of grofvuil zelf naar Afvalbrengstation Veentjesbrug te brengen."

WEETJES In 2014 produceerde iedere inwoner 226 kilo te verbranden restafval (grof en fijn) per jaar. Deze 226 kilo is te verdelen in 189 fijn restafval (dus uit de duobak) en 37 kilo grof restafval (opgehaald en aangeboden bij Veentjesbrug in Heelsum). De totale hoeveelheid geproduceerd afval per inwoner (herbruikbare grondstoffen en te verbranden restafval) is in de gemeente Renkum 559 kilo. Samen met de hoeveelheid te verbranden restafval is het huidige scheidingspercentage daarmee uit te rekenen en komt uit op ongeveer zestig procent. Het gewenste scheidingspercentage van 75 procent over 559 kilo is te verdelen in 140 kilo te verbranden restafval en 419 kilo wordt hergebruikt. De totale afvalbegroting, dus de huidige begroting is 2,9 miljoen. Met de nieuwe manier van inzamelen wil Renkum een besparing van ruim drie ton behalen.

,,De voorgestelde manier van afvalinzameling is tot stand gekomen door de inbreng van inwoners zelf. Via bijeenkomsten en een enquête die aan inwoners is voorgelegd", laat de wethouder nog weten. In januari buigt de raad zich over de voorstellen. Er komen ook uitgebreide publiekscampagnes.