• Parenco

Groot onderzoek aardwarmte vanuit Renkum

RENKUM Gedeputeerde Staten stellen voor 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Tellus Renkum BV voor seismisch onderzoek naar de potentie en risico's van Ultra Diepe geothermie in Gelderland. De provincie Gelderland heeft als doel om in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moet de energievoorziening verduurzamen. Ultradiepe geothermie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Provinciale Staten moeten over dit voorstel nog besluiten.

Ultra Diepe geothermie is een manier om warmte in diepere aardlagen te gebruiken met temperaturen boven de 130 graden Celsius. Door die hoge temperaturen is het één van de weinige duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen in industriële productie zoals bij Parenco in Renkum. Ook is het een oplossing voor plekken waar normale geothermie in hogere grondlagen niet mogelijk is zoals bij Nijmegen.

GREEN DEAL Om op een veilige manier de mogelijkheden van Ultra Diepe geothermie in Nederland te onderzoeken, tekenden zeven consortia verspreid over Nederland vorig jaar een Green Deal met het Rijk. In dit samenwerkingsprogramma gaan de consortia samen met Energie Beheer Nederland EBN en TNO onderzoeken of ultradiepe geothermie een duurzame oplossing kan zijn voor de behoefte aan warmte en energie.

Eén van die consortia is Tellus Renkum BV. Dit consortium wil de mogelijkheden van ultradiepe geothermie onderzoeken. Voor de eerste fase van het project, het seismisch onderzoek in deze regio is een bijdrage gevraagd van de provincie.

SEISMISCH ONDERZOEK Seismisch bodemonderzoek is te vergelijken met een echo. Hierbij worden trillingen door de aardlagen heen gestuurd, waardoor letterlijk een beeld gecreëerd wordt van de diepe ondergrond.

In Gelderland zal het seismisch onderzoek grofweg plaatsvinden in een gebied van Renkum naar Nijmegen. Dit gebied maakt deel uit van een grotere strook van Noord-Holland tot Noord Limburg die door de samenstelling van de bodem heel geschikt lijkt voor ultradiepe geothermie.

Het seismisch onderzoek zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. Begin 2019 worden de eerste resultaten verwacht. Afhankelijk van de resultaten zullen geen, één of meerdere projecten daadwerkelijk als proef worden ontwikkeld.

RISICO EN KANSEN Gedeputeerde Staten staan positief tegenover seismisch onderzoek. Seismisch bodemonderzoek vormt geen risico voor de leefomgeving en levert belangrijke informatie op om op een later tijdstip goed te kunnen oordelen over een eventuele piloproef.