• Marlies de Groot

Groen Links heeft zorgen over verontreiniging delen Benedendorpsweg

OOSTERBEEK Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van de snelfietsroute, is er op een paar plekken aan de Benedendorpsweg sterk verontreinigende grond aangetroffen. Dat stelt de fractie van GroenLinks op de eigen Facebookpagina. Het zou gaan om kankerverwekkende stoffen als PAK10, meldt de provincie in een rapport, laat GroenLinks weten. Marlies de Groot van GroenLinks vraagt zich af welke gevolgen dit heeft voor de gezondheid van omwonenden en hoe en wanneer er gesaneerd wordt. Als het aan de Renkumse fractie ligt is snel en zorgvuldig handelen geboden. GroenLinks maakt zich

niet alleen zorgen over de gezondheid, ook over de vertraging bij de aanleg van de snelfietsroute.

Ook over de verlenging van de afsluiting van de weg voor omwonenden is maakt de fractie zich zorgen. Zo wil GroenLinks weten of de aanwonenden op korte termijn worden geïnformeerd over de resultaten van het bodemonderzoek en de sanering die plaats moet vinden. Levert deze verontreiniging gevaar voor de volksgezondheid op? Bijvoorbeeld als men met de grond in aanraking komt? De Renkumse fractie wil van het college weten welke beschermende maatregelen worden genomen tot aan de periode van de sanering.

Daarnaast is GroenLinks benieuwd naar de wijze van sanering. De Groot vraagt zich af of er meerdere varianten mogelijk zijn en op grond van welke criteria het college hierin een keuze maakt.

Verder wil de Groot weten wat er uiteindelijk met de vervuilde grond gebeurt. En is Renkum hiervoor verantwoordelijk? Doordat de aanleg van de snelfietsroute nu vertraging oploopt wil de Groot namens haar fractie nog weten wat het stilleggen van het werk betekent voor de planning.