• Guy Ackermans

Gemeente werkt samen met natuurorganisaties

WAGENINGEN Natuur- en landschapsorganisaties in Wageningen zijn in 2016 gevraagd om met voorstellen te komen voor projecten die de komende jaren kunnen worden uitgevoerd en die de kwaliteit van het buitengebied versterken en verhogen. Die uitdaging hebben ze aangenomen met negen projecten als een eerste resultaat. Veel projecten duren langer dan een jaar. De projecten gaan ook uitgevoerd worden door de natuurorganisaties. In de loop van de vier jaar kunnen er projecten bijkomen of afvallen.

,,We maken voorlopig maar even geen nieuw beleid meer; we gaan ons op de uitvoering richten: daar is ons mooie buitengebied meer mee gediend", vindt wethouder Han ter Maat. Aan natuurorganisaties werd de vraag gesteld om hun dromen voor het buitengebied in projectplannen te gieten. Met de voorwaarde dat deze plannen een waardevolle toevoeging zijn voor het Wageningse buitengebied en dat zij zelf de plannen uitvoeren of laten uitvoeren.

Wageningen staat bekend om haar kennis en kunde op het gebied van natuur en landschap. Het aantal natuurorganisaties in Wageningen is groot en de kennis van de vrijwilligers is hoog. De gemeente heeft met dit participatieve proces kennis, kracht en enthousiasme gebundeld in dit uitvoeringsprogramma voor het buitengebied.

In een aantal werksessies zijn de ambities voor het buitengebied gefilterd tot een lijstje met kansrijke projectideeën. De organisaties brachten ideeën aan over onderwerpen als natuurontwikkeling, natuurversterking, recreatie, educatie en financiering van natuur. Daarna is aan de natuurorganisaties gevraagd om hun eigen projectidee uit te schrijven en in te leveren. Een commissie van externen deskundigen heeft de gemeente geholpen in haar zoektocht naar de meest kansrijke en waardevolle plannen voor het buitengebied. De rol van de gemeente is dat zij het totaaloverzicht bij houdt en zorgt voor financiering samen met de provincie Gelderland. De verwachting is dat de eerste projecten nog voor deze zomer kunnen starten met de uitvoering. De projecten zijn divers en lopen uiteen zoals meer nestruimte voor steenuilen, educatie op natuurgebied en het opzetten van een 'hoogstambrigade' (deze organisatie stimuleert aanplant van hoogstam fruitbomen).

Het uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van vier jaar en biedt aan natuurorganisaties nog kansen om tijdens deze jaren met nieuwe projectideeën te komen en deze tot uitvoering te brengen. Met de voorwaarde dat de projecten wel passen binnen de 'spelregels' zodat de projecten een kwalitatieve toevoeging zijn in het buitengebied van Wageningen.

Wethouder Han ter Maat: ,,Bij dit proces laten wij meer los en sturen bij waar nodig. Het gaat veel meer over de manier van werken, samen met de natuurorganisaties dan de inhoud en die is bij de organisaties in goede handen. De gemeente bepaalt minder zelf, maar richt zich op samenwerking met natuurorganisaties in deze projecten."