• Wethouder Dennis Gudden.

    Gemeente Wageningen

Gemeente Wageningen zoekt 250 deelnemers voor onderzoek met bijstand

WAGENINGEN Na een lange voorbereidin start de gemeente Wageningen de wervingscampagne voor 'Vertrouwen Werkt', een uniek onderzoek in de bijstand.

 

Samen met inwoners met een bijstandsuitkering wil de gemeente onderzoeken wat er gebeurt als zij soepelere regels en meer vrijheid krijgen. Er zijn 250 mensen met een bijstandsuitkering nodig om het onderzoek van start te laten gaan.

 

Wethouder Dennis Gudden:,,Wij geloven in een positieve aanpak die uitgaat van vertrouwen in mensen. We gaan daarom onderzoeken welke aanpak het beste werkt om mensen die nu in de bijstand zitten, weer mee te laten doen. Dit is een unieke kans voor iedereen. Als uit het onderzoek blijkt dat 'vertrouwen werkt', gaan we 'Den Haag' vragen om de regels aan te passen.

Iedereen die meedoet aan het onderzoek, draagt direct bij aan de kans dat de regels verbeteren.Heeft u bijstand en gelooft u ook dat de bijstand beter kan? Doe dan mee!"

 

In het onderzoek zijn vier controlegroepen. Deelnemers worden ingeloot voor een groep. Vanwege het onderzoek kunnen ze niet zelf een groep uitkiezen. Verder houden ze hun bijstandsuitkering. Het onderzoek duurt twee jaar en voert de gemeente samen met de Universiteit van Tilburg uit. Wethouder Gudden: ,,Wij kijken naar het effect van de andere aanpak op het welbevinden, de motivatie en de gezondheid van deelnemers. Daarnaast kijken we of het mensen helpt om weer meer mee te doen. Dit kan zijn via betaald werk. Maar ook op een andere manier". Het onderzoek zelf start in het najaar.

Kijk voor meer informatie, een uitleganimatie en filmpjes van deelnemers op www.wageningen.nl/vertrouwenwerkt.