• Lex van Lieshout

Gemeente Wageningen sluit 2018 af met tekort

WAGENINGEN Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening over 2018 vastgesteld. De gemeente heeft het vorige jaar afgesloten met een tekort van 950.000 euro. ,,Dit komt vooral door de hogere kosten voor zorg en ondersteuning", laat de gemeente Wageningen donderdagochtend weten.

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening in juni en stelt deze naar verwachting vast op 1 juli 2019. ,,Net als andere gemeenten heeft Wageningen te maken met stijgende kosten voor zorg en ondersteuning", staat in een persbericht. Volgens de gemeente is hierdoor 3,4 miljoen euro meer uitgegeven dan was begroot. ,,We willen de zorg en ondersteuning voor onze inwoners waarborgen. Tegelijkertijd willen we onze ambities realiseren op het gebied van onder andere klimaat, groen, gasloze woningen en voedsel. Om dit ook op lange termijn betaalbaar te houden gaan we in het najaar keuzes maken. Deze leggen we dan voor aan de gemeenteraad", legt wethouder Dennis Gudden uit.

Het tekort over 2018 is lager dan eerder voorzien omdat de gemeente een bijdrage kreeg van het Rijk. Dit ging om een bedrag van vier miljoen euro uit de zogenaamde 'stroppenpot'.