• .

Gemeente steunt aankoop Binnenveldse Hooilanden

WAGENINGEN Het Wageningse college van b. en w. steunt de aankoop en beheer van natuurgronden in de Binnenveldse Hooilanden die de Stichting Mooi Binnenveld wil doen, maar stelt daar wel voorwaarden aan.

Stichting Mooi Binnenevld is in mei een fondsenwerving en crowdfundingsactie gestart om zo'n 40 tot 50 hectare natuurgrond aan te kopen in het binnenveld van Wageningen. De Stichting heeft de gemeente gevraagd om een bijdrage voor de aankoop en het beheer van natuurgronden in de Binnenveldse Hooilanden.

In de Binnenveldse Hooilanden werken natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders samen met Staatsbosbeheer en het Waterschap Vallei en Veluwe aan prachtige nieuwe natuur tussen Veenendaal en Wageningen. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Gelderland. De Binnenveldse Hooilanden wordt een uniek gebied van 300 hectare aaneengesloten topnatuur waar straks veel bijzondere natuur te zien is.

Stichting Mooi Binnenveld heeft met de provincie Gelderland, die voor een deel gronden in bezit heeft in het gebied, de afspraak gemaakt dat zij 40 tot 50 hectare nieuwe natuur kan aankopen in het Binnenveld.

Wethouder Han ter Maat: ,,Het project Binnenveldse Hooilanden is een bijzonder initiatief, met landelijke uitstraling. In dit project werken natuurorganisaties samen met agrarische belangenclubs. Zowel de provincie Gelderland als ook de gemeente Wageningen staan er achter. De gemeente wil met de aanvullende bijdrage laten zien dat we het project qua inhoud en ook qua samenwerking waarderen. En dat heeft het college tot het besluit gebracht om een financiële bijdrage te leveren. De stichting vraagt de gemeente om bij elke euro die uit de Wageningse samenleving wordt gehaald € 0,50 toe te voegen. Omdat de stichting grote ambities heeft, is wel een maximumbedrag afgesproken voor de aanvulling van de gemeente.''

De Stichting Mooi Binnenveld is blij met de bijdrage van de gemeente. ,,Met deze aanvulling wordt het voor inwoners en bedrijven extra aantrekkelijk om bij te dragen, ze zien dat hun bijdrage door de gemeente wordt aangevuld en dus ook dat de gemeente achter het project staat. Daarmee wordt het een prachtig lokaal initiatief waar Wageningen laat zien in gezamenlijkheid (inwoners, bedrijven en gemeente) aan bijzondere nieuwe natuur te werken. Het wordt daarmee een natuurgebied met een extra glans", aldus ldus Rob Janmaat namens de stichting.