• Politie

Gemeente Renkum pakt ondermijning aan

RENKUM Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de regels van de Wet Bibob, voluit 'Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur', op meerdere gebieden toe te passen. De Wet Bibob maakt het mogelijk een uitgebreid onderzoek te doen naar de achtergrond van de aanvrager van een vergunning of subsidie. Het college hoopt zo te voorkomen dat zij (onbewust) criminaliteit faciliteert.

De uitbreiding van de regels maakt deel uit van de totale aanpak van ondermijning in de gemeente Renkum. Uitgebreid onderzoek naar de achtergrond van de aanvrager van een vergunning of subsidie gebeurt onder andere als er signalen zijn van criminaliteit en/of schijnconstructies. Als uit het onderzoek blijkt dat de aanvrager verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, geeft de gemeente de gevraagde vergunning niet af of trekt ze een al verleende vergunning in.

MEERDERE TERREINEN Door de uitbreiding van het beleid kan nu op meerdere terreinen onderzoek worden gedaan. Dat kon al bij vergunningen voor de drank- en horecawet, en seksinrichtingen maar het kan nu ook toegepast worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, vastgoedtransacties en subsidieaanvragen. ,,Ik ben blij met deze volgende stap in het verruimen van de toepassing van het Bibob-beleid. Gemeente Renkum wil een veilige gemeente zijn, waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en veilig voelen", aldus Agnes Schaap, burgemeester van gemeente Renkum.

WET BIBOB Het doel van de Wet Bibob is het voorkomen dat een bestuursorgaan zoals de gemeente, criminele activiteiten faciliteert door middel van het verlenen van een vergunning, het verstrekken van subsidies, het gunnen van een aanbesteding of het aangaan van vastgoedtransacties. Daarnaast beschermt de Wet Bibob de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.