• Bert Oostrik

Gemeente Renkum ondersteunt onderzoek geothermie

RENKUM Gemeente Renkum ondersteunt de uitvoering van het bodemonderzoek naar Ultra Diepe Geothermie. Dit is een manier om warmte diep in de bodem te gebruiken voor warmtelevering. Tellus Renkum BV gaat dit onderzoek uitvoeren met behulp van een subsidie van Provinciale Staten van ruim 1,7 miljoen euro. Met het realiseren van geothermie wordt de energievoorziening verduurzaamd en invulling gegeven aan de doelstelling van de gemeente om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het onderzoek vormt geen risico voor de leefomgeving. De eerste onderzoeksresultaten worden begin 2019 verwacht. 

Op Nederlandse ondergrond is geothermie nog niet uitgebreid onderzocht. Tellus Renkum BV is een van de zeven partijen verdeeld over Nederland die een Green Deal hebben gesloten met het Rijk. In dit samenwerkingsprogramma wordt samen met Energie Beheer Nederland en TNO onderzocht of ultradiepe geothermie een duurzame oplossing kan zijn voor de behoefte aan warmte en energie. Er wordt een seismisch bodemonderzoek gedaan. Dit is te vergelijken met een echo. 

Lichte trillingen worden door de aardlagen gestuurd, waardoor letterlijk een beeld gecreëerd wordt van de diepe ondergrond. Dit onderzoek vindt in de loop van 2018 plaats. Afhankelijk van de resultaten worden geen, een of meerdere projecten daadwerkelijk als pilot ontwikkeld. De gemeente Renkum is nauw betrokken bij dit onderzoek.

Met Ultra Diepe geothermie wordt warmte met temperaturen boven de 130 graden Celsius diep in de bodem gebruikt. Door die hoge temperaturen is het één van de weinige duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Tijdens het onderzoek wordt de warmte op een diepte tussen de 4 en 10 kilometer omhoog gehaald en gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en woningen. Doel is dat Ultradiepe Geothermie bijdraagt aan het verduurzamen van de  energievoorziening. Op de website www.aardwarmteindevallei.nl is meer informatie te vinden.