• Foto: Feike Klomp/BDU

Gemeente Renkum gaat samen met Vivare schulden te lijf

RENKUM De gemeente Renkum werkt sinds begin dit jaar samen met woningcorporatie Vivare om betalingsachterstanden van inwoners vroegtijdig op te sporen en waar mogelijk te voorkomen. Dit doen zij door middel van het convenant Vroegsignalering Huurschulden. De partijen gaan tenminste het komende half jaar samenwerken aan het voorkomen van (huur)schulden.

Inwoners die bij Vivare bekend staan om betalingsachterstanden van langer dan anderhalve maand, kunnen worden benaderd door het Sociaal Team van de gemeente. De consulenten schulddienstverlening van de gemeente Renkum bieden de inwoners een vrijblijvend adviesgesprek om te kijken wat de inwoner nodig heeft om weer grip op zijn inkomsten en uitgaven te krijgen. Vaak is er meer mogelijk dan men denkt. Wanneer er problematische schulden zijn kan de inwoner worden doorverwezen naar de schulddienstverlening.

Gemeente Renkum wil mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk kunnen helpen. Het doel van de vroegsignalering is onder andere het aantal huisuitzettingen te beperken. Daarnaast hopen de gemeente Renkum en Vivare het aantal huurachterstanden te verkleinen en mensen met financiële problemen eerder in beeld te krijgen.