Gemeente Renkum doet mee aan Dag van de Ondernemer

RENKUM De eerste 'Dag van de Ondernemer' wordt op vrijdag 18 november gevierd. MKB Nederland heeft vanaf dit jaar de derde vrijdag van november uitgeroepen tot 'Dag van de Ondernemer'. De gemeente Renkum doet ook mee aan deze dag.

Alle ondernemers, groot en klein, zijn voor de gemeente van grote waarde. De gemeente wil ondernemers dan ook graag beter leren kennen en ze de gelegenheid bieden elkaar te leren kennen. Wethouder Jasper Verstand: ,,Tijdens de bedrijvenbijeenkomst in juni hebben veel grote en kleine ondernemers elkaar al ontmoet. Tijdens deze bijeenkomst gaven ondernemers aan het belangrijk te vinden om te kunnen netwerken en ontmoeten, en dat daar de overheid een rol in kan spelen. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan."

Op de Dag van de Ondernemer kunnen ondernemers een kijkje nemen in de keuken van een andere ondernemer. Dit jaar zijn dat Hooijer/Pouwer in Doorwerth. Hooijer houdt zich bezig met de verwerking van diverse (rest)stromen biomassa. Zo worden takken en boomstobben verwerkt tot brandstof voor verschillende biomassaketels in de regio. Daarnaast wordt bermgras voorbereid voor de verdere verwerking tot vezel. Deze vezel kan ingezet worden als grondstof voor karton en composieten. Frank Pouwer houdt zich bezig met de in- en verkoop van historische (water)bouwmaterialen. Zo krijgen bouwmaterialen uit historische panden en onder andere oude eiken vloeren uit treinwagons een nieuw leven.

PROGRAMMA Op vrijdag 18 november organiseert de gemeente bij Pouwer/Hooijer een ondernemersochtend van 9.30 tot ongeveer 12.00 uur aan de Fonteinallee 22 in de voormalige steenfabriek in Doorwerth. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden bij de gemeente door een e-mail te sturen naar g.roseboom@renkum.nl. Het programma is te lezen op www.renkum.nl/ondernemersdag.

Het college gaat geregeld op werkbezoek bij bedrijven en organisaties. Dit doen zij ook op de Dag van de Ondernemer. Na de ondernemersochtend leggen alle wethouders en de burgemeester enkele werkbezoeken af. Het college vindt het belangrijk te weten wat er speelt bij de bedrijven en hierop in te kunnen spelen bij het maken van beleid.