• Martijn Beekman

Gemeente Renkum controleert toegankelijkheid stembureaus

RENKUM Alle veertien stembureaus in de gemeente Renkum worden op toegankelijkheid gecontroleerd. Op vrijdag 26 januari gaat de gemeente een inspectieronde doen in samenwerking met de Wmo-adviesraad. De controle wordt gedaan om te kijken hoe toegankelijk de stembureaus.

Aanleiding voor de controle is de vraag vanuit de Wmo-adviesraad om meer aandacht voor toegankelijke stembureaus in de gemeente. Ook de gemeente zelf hecht hier grote waarde aan. Om tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart iedereen de mogelijkheid te geven om te gaan stemmen, heeft de gemeente de Wmo-adviesraad ingeschakeld voor advies.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 richt de gemeente in totaal veertien stembureaus in. Onder de stembureaus zijn ook twee locaties in Renkum die nog niet eerder als stembureau werden gebruikt. Dit zijn het clubgebouw van Postduivenvereniging Airborne aan de Van Ingenweg 2 in Renkum en Het huis van Renkum aan de Europalaan 11 in Renkum. Ook deze stembureaus worden vrijdag 26 januari gecontroleerd.