• Streetview Google Maps

Gemeente neemt Wolfhezerweg over van provincie

WOLFHEZE De gemeente heeft de Wolfhezerweg, binnen de bebouwde kom, overgenomen van provincie Gelderland. Hierdoor heeft de gemeente meer invloed op de inrichting en het beheer en onderhoud van deze weg. De afspraken over overdracht, samenwerking, verdeling van de kosten en uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden zijn vastgelegd in een samenwerkings- en overdrachtsovereenkomst.

Naar aanleiding van reacties van inwoners van Wolfheze en enquêteresultaten wordt momenteel het schetsontwerp voor de herinrichting van de Wolfhezerweg aangepast. In het voorjaar worden bewoners geïnformeerd over het ontwerp en de verdere planning van de werkzaamheden. Op www.renkum.nl/Wolfhezerweg is meer informatie te vinden over de werkzaamheden.