• Photographer: Willem den Heeten

Gelders Energie Akkoord ondertekend

WAGENINGEN Een dag voor de Provinciale Staten verkiezingen, afgelopen dinsdag, sloot een groot aantal Gelderse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, koepels uit het bedrijfsleven en lokale duurzame energiebedrijven, een akkoord over de klimaat- en energieaanpak in Gelderland. Het akkoord is een nadere invulling voor Gelderland van het landelijke SER Energieakkoord, op initiatief van onder andere het Klimaatverbond. Wethouder Lara de Brito uit Wageningen tekende namens de gemeenten.

Op de volgens het persbericht ,,drukbezochte" bijeenkomst sprak zij de ondertekenaars en ook de aanwezige provinciale lijsttrekkers toe. Zij wees op de hoge urgentie van het klimaatprobleem en het grote belang van een voortvarende aanpak. Daarbij haalde ze de uitspraak van Barack Obama aan, dat wij de eerste generatie zijn die de effecten van de klimaatverandering zal merken en de laatste die er iets aan kan doen. Ook de inzet en de middelen van de provincie zijn daarbij onmisbaar. De provincie heeft de financiële middelen om grote stappen mogelijk te helpen maken. ,,Ik roep de onderhandelaars op om tegen elkaar op te bieden wie het meest bereid is vanuit de provincie bij te dragen aan deze enorme uitdaging."

Elk van de lijsttrekkers gaf bij de in ontvangstname van het akkoord aan positief te staan tegenover het Gelders Energie Akkoord. De uitvoering van het akkoord betekent onder andere dat er 1800 nieuwe voltijdbanen worden gecreëerd en dat er minstens 35.000 woningen per jaar worden aangepakt. Ook bij het bedrijfsleven gaat het om maatregelen bij duizenden bedrijven per jaar. De uitvoering van het akkoord vraagt een gezamenlijke investering van 270 miljoen euro per jaar.