• Gemeente Wageningen

Geert van Rumund gaat voor derde termijn in Wageningen

WAGENINGEN De gemeenteraad van Wageningen heeft maandagavond besloten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen burgemeester Geert van Rumund te herbenoemen als burgemeester van Wageningen. Het zou voor Van Rumund zijn derde termijn als burgervader van de stad zijn.

Per 1 november 2017 is Geert van Rumund twaalf jaar burgemeester. Op dat moment loopt zijn tweede termijn af. Een belangrijke rol is weggelegd voor de raad waar het gaat om het herbenoemen van een burgemeester. De raad doet een aanbeveling die, met een advies van de Commissaris van de Koning, naar de minister wordt gestuurd. De minister wijkt in zijn voordracht slechts af van de aanbeveling van de raad indien de Commissaris dit adviseert of op andere zwaarwegende gronden.

VERTROUWENSCOMMISSIE Een vertrouwenscommissie uit de raad, waarin alle fracties waren vertegenwoordigd, heeft de aanbeveling van de raad voorbereid. Deze vertrouwenscommissie heeft zich een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester op basis van de profielschets die voor zijn benoeming is opgesteld en de verslagen van de jaarlijks gevoerde functioneringsgesprekken. De vertrouwenscommissie heeft in dit kader ook overleg gevoerd met de Commissaris van de Koning.