• Feike Klomp Tekst

Geen gedoogsteun Kringloopwinkel Jan Splinter

RENKUM Het Renkums college is onverbiddelijk. Kringloopwinkel Jan Splinter krijgt geen gedoogsteun voor een periode van vijf jaar. B&W ziet liever dat de kringloopzaak aan de Europalaan 98 (in pand van eigenaar ten Böhmer) de activiteiten voortzet in de Dorpsstraat waar nog veel leegstand is.

Feike Klomp

Zowel Partij Renkumse Dorpen als het CDA stelden er vragen over. PRD stelde voor om Jan Splinter voor vijf jaar met rust te laten, maar daar ziet het college niets in. Zo vroeg het CDA zich af: 'Past het opleggen van een dwangsom bij de nieuwe politiek van dit college, om initiatieven van inwoners en maatschappelijke instellingen, waaronder Jan Splinter mag worden gerekend, meer ruimte te geven?'

B&W juicht dat toe, zo laat het aan het CDA weten, maar voorwaarde is wel dat het in goed overleg gebeurt en niet nadelig is voor anderen. 'Hier is het niet goed gegaan', vervolgt het college. 'Sterker nog, Stichting Jan Splinter heeft zich willens en wetens op een plek gevestigd waar deze verkoopactiviteiten niet zijn toegestaan. De verkoop dient namelijk ondergeschikt te zijn aan het totaal van activiteiten', aldus B&W.

Het college meldt in dit verband ook dat al in juli 2014 uitgebreid aan Splinter is verteld dat de voorgenomen mate van verkoop daar niet is toegestaan. In een bestemmingsplanwijziging ziet het college ook niets en wijst nogmaals op het mogelijk verplaatsen van de verkoopactiviteiten van Splinter naar de Dorpsstraat. B&W wil de leegstand daar terugdringen en zet daar alle kaarten op in. Het college benadrukt in de beantwoording ook nog dat het graag met Jan Splinter mee wil denken over een geschikte locatie in het centrum voor het verkoopdeel. Handelt Splinter niet zoals B&W wil, dan krijgt de stichting per 1 oktober te maken met een dwangsom onder last van 1250 euro per maand.