• Het Huis van Renkum bestaat drie jaar.

    Feike Klomp Tekst

Feest bij Huis van Renkum

RENKUM Het Huis van Renkum vierde onlangs de derde verjaardag. Wat eerst begon als een ontmoetingsplek aan de Europalaan is in rap tempo uitgegroeid tot een dorpshuis dat ertoe doet. En waar meerdere (welzijns)organisaties de handen ineenslaan om inwoners met raad en daad bij te staan.

Feike Klomp

Niet voor niets is het motto van het Huis van Renkum 'waar het gewoon gezellig is en u een luisterend oor vindt'. Tijdens het verjaardagsfeestje waren er cadeaus voor de organisatie en toespraken. Els van 't Hof, voorzitter van het bestuur over het ijkmoment: ,,Het Huis van Renkum heeft zich stap voor stap ontwikkeld en een plek verworven in de Renkumse gemeenschap. Het ontmoeten staat centraal. Iedereen is welkom."

ACTIVITEITEN En daar slaat ze de spijker op de kop. Het activiteitenlijstje puilt inmiddels uit. Op meerdere dagen in de week is er wel wat te doen. Van seniorengym, spelletjes doen, eten tot af en toe uitstapjes doen. Daarnaast is er een taalcafé tot naaiatelier lessen. Stichting Rechtswinkel Renkum geeft wekelijks hulp bij vragen op fiscaal- en juridisch gebied. Maar er is meer inmiddels. Het Huis van Renkum, Stimenz, Lumens, Stichting Onderdak, Participe en Odensehuis vormen samen de netwerkorganisatie Renkum Voor Elkaar.

Een van de grondlegsters en aanjaagster van het Huis van Renkum Nilay Külci: ,,We zijn divers. Alle leeftijden zijn hier inmiddels vertegenwoordigd. En we zoeken de verbinding met instellingen. Dat heeft geleid tot mooie kruisbestuivingen. Het Huis van Renkum is ook uitgegroeid tot een plek voor ontplooiing van talentontwikkeling. Inmiddels is het Huis meer dan een ontmoetingsplek alleen. En daar zijn we trots op."

NADIA Een andere bepalende factor in het Huis van Renkum is Nadia Merçan. Zij heeft niet alleen contacten met de bezoekers in het Huis van Renkum zelf, ze gaat ook veel op huisbezoek. ,,In de praktijk zie ik veel eenzaamheid. Vooral bij ouderen. Soms krijgen we een tip van een goede buur. We moeten daarom waakzaam blijven, want mensen kunnen door vereenzaming slechter voor zichzelf gaan zorgen. Daar hou ik me onder andere mee bezig." Waar nodig schakelt het team een hulpverleningsinstelling in om de inwoner verder te helpen.

Het succes heeft ook een keerzijde. Het huidige Huis van Renkum is uit het jasje gegroeid. Maar daar wordt aan gewerkt, benadrukt Nilay Külci: ,,De ruimte naast ons, waar de voormalige bibliotheek was gevestigd,is een mooie locatie voor onze doorontwikkeling."

REACTIES Tijdens de feestelijke middag kregen de gasten de gelegenheid om wat te roepen over het Huis van Renkum. Dat leverde een waslijst aan reacties op, zoals: 'Dat dit sociale en gezellige Huis van Renkum mag groeien en bloeien tot in lengte van dagen. Dat is mijn grote wens'.