• Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland

Explosieven, wapens en botten gevonden bij Dreyeroord

OOSTERBEEK Op het terrein rond het voormalige hotel Dreyeroord in Oosterbeek zijn diverse, veelal kleinere, niet gesprongen en verschoten explosieven gevonden. Vaak waren dit kogels, maar er zijn ook enkele (hand)granaten en twee wapens met munitie gevonden. De explosieven zijn inmiddels geruimd door de Explosieven Opruimingsdienst.

Dat blijkt uit bodemonderzoek dat ter plaatse is uitgevoerd. Veldgraven zijn er niet gevonden. Wel zijn verspreid over het gebied enkele botten gevonden van waarschijnlijk verschillende personen. De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft de botten meegenomen en onderzoekt deze de komende tijd.

Daarnaast zijn enkele oorlogsvoorwerpen gevonden zoals lege munitiekisten, parachutistenhelmen, onderdelen van dropcontainers en een klein pistool zonder munitie. Deze voorwerpen heeft de gemeente inmiddels overgedragen aan het Airborne Museum.

ONDERZOEK Op het terrein van hotel Dreyeroord in Oosterbeek zijn plannen voor de realisatie van enkele woningen met een ontsluitingsweg. Rond Dreyeroord is tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 zwaar gevochten. Vanwege deze gevechten is bodemonderzoek naar niet gesprongen explosieven nodig voordat tot de bouw van de woningen overgegaan kan worden. Er is onderzoek verricht in het park achter het hotel en direct rondom het hotel. Het onderzoek is in september 2016 gestart en kort geleden afgerond.

Label:

Dreyeroord