• Orthopedisch chirurg Piet van Loon krijgt na tien jaar eerherstel

    Hilde Sneep

Eerherstel voor arts uit Oosterbeek

OOSTERBEEK De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft orthopeed Piet van Loon uit Oosterbeek jarenlang ten onrechte in een kwaad daglicht gezet. Inspecteur-generaal van Diemen, erkent namens minister Hugo de Jonge dat tijdens het onderzoek naar vermeend verkeerd handelen blunder op blunder is gestapeld. De overheid biedt de specialist, die tot 2008 werkzaam was in Rijnstate excuses aan. Ook krijgt de Oosterbeker een financiële vergoeding. Dokter van Loon, 64 jaar, voelt zich bevrijd. Zakelijk en privé moest hij door een diep dal. 

Eugene Leenders

Het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar het mogelijk onverantwoord bezig zijn van orthopedisch chirurg Piet van Loon is afgesloten, zonder gedegen onderzoek, zonder conclusies, zonder oordeel, zonder rapport. Dat zegt geen criticaster van de Inspectie maar de hoogste baas zelf, inspecteur-generaal mevrouw Ronnie van Diemen. Het onderzoek is na ruim drie jaar in 2011 stilgelegd. Het duurde nog eens zeven jaar voordat van Loon nu ruimhartige excuses krijgt.

CONFLICT Orthopeed Van Loon vertrok in 2008, na een inhoudelijk conflict met vakgenoten, uit Rijnstate in Arnhem. Het ziekenhuis schakelde echter na vertrek, zonder aan Van Loon kenbaar gemaakte redenen, de Inspectie in. Volgens de ziekenhuisdirectie voerde Van Loon ten onrechte ingewikkelde en misschien wel experimentele operaties uit bij volwassenen.

De Oosterbeekse chirurg was op dat moment één van de gerenommeerde specialisten op het gebied van de complexe wervelkolomchirurgie. Zijn patiënten, maar ook orthopeden van elders, zagen zijn expertise vaak als een laatste verwijsadres. Velen hadden baat bij zijn, soms inderdaad, dure en ingewikkelde behandelingen. Zeker als het om correctie-operaties bij scheef- en kromgegroeide ruggen ging.

SPEELBAL Door het officiële onderzoek van de IGJ werd Van Loon al snel als een soort paria behandeld binnen zijn beroepsgroep. Hij kwam werkloos thuis te zitten en werd een speelbal van Rijnstate en Inspectie.

Uiteindelijk was het de Nationale Ombudsman die het opnam voor de Oosterbeekse dokter. Hij schreef in 2013, na diepgaand onderzoek, al een vernietigend rapport over de handelswijze van de toezichtouder IGJ, dat kennelijk alleen de woorden van het ziekenhuis voor waar aannam. De Inspectie voor Gezondheidszorg liet dit rapport echter in een la liggen en reageerde nauwelijks of zeer afwerend op vragen van Van Loon.

Vijf jaar later, na een nieuw door de Nationale Ombudsman geïnitieerd en begeleid gesprek, in maart 2018, keerde het tij. De inspectie, inmiddels omgedoopt in Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, ging direct diep door het stof. Op alle punten is Van Loon in het gelijk gesteld en werd het rapport van de Nationale Ombudsman serieus genomen. De brief, die namens de minister openbaar werd gemaakt, telt vijf keer het woord excuses.

ONVOLDOENDE In de brief wordt erkend dat de inspectie nauwelijks actie heeft ondernomen om de melding op betrouwbaarheid te onderzoeken. Ook is onvoldoende duidelijk gemaakt wat er onderzocht moest worden. Terwijl er in 2010 nog steeds geen resultaten te melden waren, werd toch gesuggereerd dat het tuchtcollege zou worden ingeschakeld. Na commentaar van Rijnstate en Van Loon op het concept-rapport wordt in 2011 zonder gedegen onderzoek, zonder conclusies, zonder oordeel en zonder rapport, de melding afgesloten.

Inspecteur-Generaal van Diemen: ,,Ik vind excuses meer dan gepast omdat ik, net als de Nationale Ombudsman, van mening ben dat de inspectie bij het onderzoek naar de melding in 2008 niet professioneel heeft gehandeld."

ZWARE TOL Piet van Loon is emotioneel door de excuusbrief. Na tien jaar is er eindelijk gerechtigdheid. Samen met zijn adviseur en vriend André Soeterbroek vecht hij sinds 2008 voor eerherstel. Dat heeft een zware tol geëist. Zakelijk en privé moest de orthopeed door een diep dal. De nu 64-jarige specialist wil zich nu volledig wijden aan het voorkomen van rugproblemen bij jongeren. Hij herontdekte de kennis die het krom- en scheefgroeien van kinderen kan verklaren. Door het dagelijkse, urenlange gebruik van telefoons en tablet en ingezakt zitten "leert" een kind nu helemaal grote consequenties. Die overtuiging krijgt nu steeds meer bijval van andere artsen. Van Loon wil meer en uitgebreider onderzoek en streeft naar een brede pragmatische aanpak in de hele opvoeding van kinderen. Samen met Soeterbroek en anderen heeft hij daarvoor het platform Houding Netwerk Nederland (HNN) opgericht.

IGJ schrijft dat de calamiteit jegens Van Loon mede aanleiding is geweest om de werkwijze van de Inspectie te wijzigen. Eén van de belangrijkste zaken is dat de account-inspecteur die de reguliere contacten met de ziekenhuizen onderhoudt, niet zelf eventuele klachten behandelt. Onderzoeken zijn nu belegd bij een speciaal daarvoor ingericht multidisciplinair team.

TUITJENHOORN Van Loon vraagt zich af wat het kantelpunt voor de inspectie is geweest om het jarenlang hardnekkig stilzwijgen in te wisselen voor ruimhartige excuses en een financiële vergoeding. Hij vermoedt dat de affaire Tuitjenhorn van invloed is geweest. Huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn pleegde zelfmoord, nadat de IGJ hem op non-actief stelde. In 2016 oordeelde de Raad van State dat het inspectiebevel tegen Tromp onrechtmatig was. Vorig jaar kreeg de weduwe van de huisarts een financiële vergoeding en bood de minister haar excuses aan.

IGJ bevestigt desgevraagd dat er op 27 maart 2018 met van Loon is gesproken en dat zeer recent een excuusbrief is verstuurd.

Lees meer over de excuses aan dokter Van Loon in de papieren editie van Hoog en Laag.

Bron video: MediaMeedenker.