• Koen Wilmink
  • Koen Wilmink
  • Koen Wilmink
  • Koen Wilmink
  • Koen Wilmink

Drukte bij opening gezamenlijke woonkamer Thuis

WAGENINGEN De stad heeft sinds zaterdag een gezamenlijke woonkamer: Thuis. In het pand aan de Stationsstraat kunnen bezoekers, jong en oud, van woensdag tot en met zondag binnenlopen voor een kopje koffie, gebruik maken van een flexwerkplek of meedoen aan workshops, jamsessies of andere evenementen. Burgemeester Geert van Rumund en de wethouders Lara de Brito en Han ter Maat waren aanwezig bij de drukbezochte opening. ,,Thuis is een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en hun verhalen, talenten en materialen met elkaar delen", zegt Elsje van de Weg, één van de initiatiefneemsters.

Koen Wilmink

Het project is opgezet om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen op een fysieke plek. Van de Weg: ,,Op deze manier kunnen er echte en waardevolle ontmoetingen plaatsvinden. Door samen met elkaar te delen kunnen we veel meer waarde met elkaar te creëren. Er is geen geld nodig om samen mooie dingen te doen. Daarvoor is het nodig dat we samenwerken en samen dingen ondernemen."

Wethouder Lara de Brito is enthousiast over het project. ,,Thuis is veelzijdig en brengt veel groepen bij elkaar. Ik was heel blij met deze combinatie. Ook omdat beleidsterreinen weer samen worden gebracht. We zijn constant op zoek naar verbindingen. Thuis vind ik daarvan een mooi voorbeeld", aldus De Brito.

OUDEREN Burgemeester Geert van Rumund maakte bekend dat ook ouderen weer een plek krijgen in het voormalige onderkomen van ouderensoos De Wielewaag. ,,Er zijn vanaf 1 november twee ruimtes beschikbaar vanaf; een grote en een kleinere. We hopen echter ook dat de bezoekers van Thuis en de ouderen zich gaan mengen."

INNOVATIEBALIE Het project valt en staat bij de inzet van de Wageningers. En bij het starten van bij voorbeeld projecten. Het eerste grote initiatief komt van Martijn Adelmund. De dorpsdichter begint morgen, donderdag, een innovatiebalie in Thuis. ,,We beginnen met een inloopochtend om mensen bij elkaar te brengen rond het thema stadsvernieuwing. We willen de creativiteit stimuleren."

De balie is een test, voortgekomen uit de avonden 'Aan de slag met de binnenstad', georganiseerd door de gemeente. Adelmund: ,,De komende maanden zal blijken of hier behoefte aan is in onze stad." Adelmund onderzoekt nog of de balie breder in te zetten is, bijvoorbeeld door diensten te verlenen aan startups of door bestaande Wageningse bedrijven te helpen als ze creatief willen innoveren. Het initiatief wordt door Adelmund persoonlijk toegelicht op 29 oktober tijdens het pitchpodium georganiseerd door Thuis.

w [fb.com/thuiswageningen en thuiswageningen.nl.