Discussie over vergoeding Jongerenraadsleden

RENKUM - Het voorstel tot de oprichting van een Renkumse Jongerenraad stond afgelopen week op de agenda van de Commissie Bedrijvigheid. De raadsfracties zijn over het algemeen positief gestemd over de oprichting van de Jongerenraad, maar een aantal fracties had wel op- en aanmerkingen over de vergoeding voor de 'raadsleden in de dop'. Tom Erkens namens de PvdA: ,,Jammer dat er voor honorering niet is gekozen voor de systematiek van 'afrekenen op prestaties'." Eveline Vink (GroenLinks) over het vergoedingsdeel: ,,Het minimumloon voor een vijftienjarige is nu 2,56 euro. Als een jongerenraadslid het minimum aantal vergaderingen bijwoont, verdient hij of zij op jaarbasis het tienvoudige. Maar ik reken erop dat de leden meer doen dan dat minimaal aantal verplichte uurtjes." Ook de D66 gaf aan de vergoeding aan de riante kant te vinden. Peter van der Pas (CDA) merkte op dat de jongeren naast de vergaderingen vermoedelijk heel wat uren zullen vergaderen. Annemiek Nijeboer (PRD): ,,Als je jongeren wilt bereiken en wil laten meedoen, moet er een goede beloning tegenover staan. Anders gaan ze wel vakken vullen."De begroting voor de Jongerenraad is 10.500 Euro. Daarvan is ongeveer 8000 euro bedoeld voor 'vacatievergoedingen'. Zo krijgt de voorzitter 755 euro per jaar. Leden krijgen voor zes tot tien vergaderingen 505 euro. De vergoedingen zijn opgesteld in de lijn van de begrotingen van de Wmo en de WWB adviesraden.