Digitaal energieloket moet inwoners helpen energie te besparen

RENKUM Sinds kort kunnen inwoners en ondernemers uit de gemeente Renkum terecht bij het Energieloket Midden Gelderland. De gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal hebben gezamenlijk dit loket opgericht om inwoners en ondernemers in de gemeenten te informeren, inspireren en activeren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. De uitvoering van het Energieloket ligt in handen van de Rijn en IJssel Energie Coöperatie.

Wethouder Wendy Ruwhof: ,,We zijn op weg naar een klimaatneutraal Renkum in 2040. Waar we nog meer energie besparen en nog meer lokale duurzame energie opwekken. Daar hebben wij de hulp van iedereen hard bij nodig. Het Energieloket Midden Gelderland is een handig hulpmiddel voor inwoners en bedrijven met vragen en wensen om hun woning/bedrijf te verduurzamen. Maak er gebruik van en zet uw duurzame plannen om in actie!"

Bij het Energieloket kunnen inwoners en bedrijven terecht voor objectieve tips over energie besparen, duurzame energie opwekken, subsidies en andere financieringsmogelijkheden op gemeentelijk, provinciaal en Rijksniveau.

Het Energieloket bestaat uit een website www.elmg.nl. Daarnaast is er een helpdesk ingericht waar men per mail of telefoon terecht kan met vragen. Ook heeft het loket een verwijsfunctie, geeft het antwoord op veelgestelde vragen en toont het lokale voorbeelden die ter inspiratie dienen. Wethouder Ruwhof: ,,Ik weet dat er in onze gemeente al veel inwoners mooie stappen hebben gezet op het gebied van duurzaamheid. Daar zijn we heel blij mee en we vinden dat deze inwoners een plek verdienen op de website om anderen te inspireren. Daarom de volgende oproep: bent of kent u een inwoner, bedrijf of instelling in de gemeente Renkum die volgens u thuishoort op het Energieloket? Meld hem of haar dan aan via communicatie@renkum.nl. Op deze manier wordt het Energieloket een website voor en door inwoners."

Aangemelde personen worden benaderd of ze mee willen werken.