• TIMOTHY SPALL as BILL

  Movie W
 • Movie W
 • Movie W
 • Movie W
 • Movie W
 • TIMOTHY SPALL as BILL, CILLIAN MURPHY as TOM, EMILY MORTIMER as JINNY, and PATRICIA CLARKSON as APRIL.

  Movie W
 • Movie W
 • Movie W

Dicken­si­aanse taferelen in filmhuis Movie W

WAGENINGEN In filmhuis Movie W draaien tot en met dinsdag 20 februari vier films.

ON BODY AND SOUL Compas­sie­vol, surrealistisch liefdes­drama over twee collega's in een slacht­huis­ die verliefd worden, de een ge­han­di­capt aan een arm, de ander dode­lijk ver­le­gen. 's Nachts de­len ze de­zel­fde droom. Wo 14 20.30.

THE PARTY Bijtend scherpe kome­die over groep vrienden die hun ze­ker­heden weg zien vallen. Wrang, hilarisch portret van be­schaaf­de maar hypocriete persona­ges ge­speeld door topacteurs, een politiek sta­te­ment over een gebroken Enge­land. Do 15, zo 18 20.30.

YOU WERE NEVER REALLY HERE Kwetsbare karakterstudie vermomd als geweld­dadige misdaad­thriller over een getrauma­tiseerde oorlogs­veteraan die de dochter van een politicus moet bevrijden en belandt in een web van geweld en cor­ruptie. Met bevreemdende sound­scapes. Vr 16, ma 19 20.30.

A CIAMBRA Ruig en realistisch opgroeidrama in het arme Calibrië, over de 14-jarige Pio die na ar­res­ta­tie van zijn vader voor moei­lij­ke keu­zes komt. Hart­ver­scheu­ren­de ka­rak­ter- en situ­atie­schets met een prach­tige hoofdrol en dicken­si­aanse taferelen. Za 17, di 20 20.30.

Wilhelminaweg 3a, info: moview.nl.