• GB op Twitter

Derde jeugdgemeenteraad Renkum

OOSTERBEEK De jeugdgemeenteraad wordt vrijdagochtend 26 februari voor de 23e keergehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek. In deze jeugdraad maken 89 leerlingen van het Dorenweerd College kennis met de lokale politiek.

Dit jaar doen er 4 groepen van het VWO mee. De vergadering wordt ook dit jaar weer live via de website http://www.raad.renkum.nl uitgezonden.

De leerlingen fungeren als wethouders en raadsleden. Zij worden voorbereid en gesteund door leden van de gemeenteraad en de politieke partijen. De onderwerpen en voorstellen die aan de orde komen zijn gekozen en geschreven

door de leerlingen. Sinds een aantal jaar krijgt de jeugdgemeenteraad een subsidie van € 1.500,- om (een van) de voorstellen daadwerkelijk uit te voeren. Ook dit jaar is er weer € 1.500,- beschikbaar.

Er worden 4 vergaderingen gehouden: om 9.00, 10.15, 11.30 en 12.45 uur. Elke vergadering heeft een eigen agenda. Rond 14.00 uur wordt bekend gemaakt welk(e) voorstel(len) als het beste van de dag wordt gekozen en

daarmee in aanmerking komt voor de subsidie Op de agenda staan onder andere Vluchtelingen kennis laten maken met Nederlandse tradities, elektronica hulp bejaarden en jongerenparticipatie in de gemeente Renkum.