• De Speelboerderij is een belangrijke partij die voor een langere periode (10 jaar) ruimten wil gaan huren in het nieuwe Multifunctionele Centrum in Renkum voor buitenschoolse opvang (BSO). Donderdag 28 april ondertekenden de heer Machielse, directeur kinderopvang De Speelboerderij en wethouder Heinrich een huurintentieovereenkomst.

    berrydereusfotografie.nl

De Speelboerderij in zee met MFC Renkum

RENKUM Kinderopvang De Speelboerderij wil zich voor een periode van tien jaar verbinden aan het nieuwe Multifunctionele Centrum in Renkum voor buitenschoolse opvang (BSO). Daarom ondertekenden directeur John Machielse van kinderopvang De Speelboerderij en wethouder Erik Heinrich donderdag een huurintentieovereenkomst. De ondertekening was in het clubhuis van Renkumse tennisvereniging Bakkershaag aan de Mr. Van Damweg in Renkum. Op deze locatie biedt de Speelboerderij op dit moment al sport BSO aan.