• Feike Klomp Tekst
  • Berrydereusfotografie.nl

'De Hucht was een belangrijke ontmoetingsplek'

HEELSUM Dorpshuis De Hucht is dicht. Eind december ging de deur definitief op slot. Jarenlang vonden er activiteiten plaats. De sluiting van De Hucht doet ze wel een beetje pijn, maar de vrijwilligsters Jopie Beekman en Martine Lijftogt kijken met een voldaan gevoel terug op mooie jaren. Ze blikken terug en vertellen wat ze hebben gedaan in het dorpshuis aan de Doornenkampseweg.

Feike Klomp

Het is een drukte van belang op donderdag 29 december. Leden van Dorpsplatform Renkum/Heelsum en andere direct betrokkenen lopen alles nog eens goed na. Alles moet weg, zelfs de keuken wordt ontmanteld. Jopie Beekman (76) kijkt met gemengde gevoelens naar het tafereel. Zij heeft zich 27 jaar met hart en ziel ingezet, vooral in de keuken. Ze beseft dat ze een periode in haar leven afsluit.

KOOKPLOEG ,,Ik begon hier in 1990 als vrijwilliger met het schenken van koffie en thee. Even later ging ik in de keuken met drie andere dames aan de slag, die ik kende van de Reddingsbrigade. De kookploeg was daarmee een feit. In de beginjaren zaten er soms wel 25 mensen. Voor ons was het een mooie uitdaging om originele menu's samen te stellen. We kregen daarvoor ook de vrije hand."

Later nam het aantal wat af omdat deelnemers aan de maaltijden bijvoorbeeld ook in Heidestein terecht konden. ,,De Hucht was een belangrijke ontmoetingsplek. Ook waren er altijd leuke activiteiten zoals yoga, schilderen, kaarten, sjoelen of handwerken."

 

ONTMOETEN Martine Lijftogt hield zich in De Hucht met heel wat anders bezig: de Ouder-Kind ochtend. ,,Ik begon rond 2000 als vrijwilliger. In het begin droeg ik ook mijn steentje bij in de keuken, later met de organisatie van de Ouder-Kind ochtend." Deze ochtend was bedoeld om ouders/verzorgers van kinderen tussen nul en vier jaar bij elkaar te brengen.

,,Ontmoeten en ervaringen uitwisselen stonden centraal. Vaak knoopten we er een thema aan vast", blikt Martine terug. ,,Denk daarbij aan Muziek op Schoot, voedings- en gezondheidsvragen. Overigens stopt deze activiteit niet. In het nieuwe jaar zet ik deze activiteit voort bij Oranje Nassau's Oord." Jopie zet er definitief een punt achter. ,,Maar ik ga me niet vervelen hoor", zegt de enthousiaste 'ex-kok' van De Hucht. Ik ben ook vrijwilliger bij De Rijnhof, dus ik vermaak me wel."

Beiden benadrukken dat ook andere vrijwilligers een pluim verdienen. Iedereen die zich heeft ingezet heeft een steentje bijgedragen aan ontmoeten en verbinden, zo vinden de dames.

SLOOP Het Dorpsplatform Renkum/Heelsum sluit ook een unieke periode af. In 2016 ontfermde het platform zich over het met sluiting bedreigde dorpshuis. Francis van Dusseldorp was er namens Solidez/Stichting Welzijn Renkum jaren actief. Het gebouw zelf gaat op termijn tegen de vlakte. Op deze locatie heeft de Woningbouwcorporatie Vivare plannen voor nieuwbouw. Ook het appartementencomplex ernaast zal daarvoor gaan wijken.