De Haan: 'Wageningen klimaatneutraal zonder windmolens'

WAGENINGEN - Maak meer gebruik van de zon, zo valt het voorstel van de ChristenUnie (CU) om Wageningen in 2030 klimaatneutraal te krijgen samen te vatten. Zonneparken, zonneboilers en warmte-koude-opslag zijn volgens CU-raadslid Peter de Haan een alternatief voor windmolens op Wagenings grondgebied. Zoek alternatieven voor de windmolens: dat was de opdracht die de ChristenUnie gaf aan een groep studenten van Wageningen UR. Zij bekeken van 19 manieren om op een duurzame manier energie op te wekken of deze kunnen bijdragen aan het breed gedeelde doel 'Wageningen klimaatneutraal in 2030'. ,,Een simpel alternatief voor de windmolens in de uiterwaarden is er niet", zegt De Haan. ,,Windmolens leveren zoveel elektriciteit op, dat het lastig wordt om binnen de eigen gemeentegrenzen voldoende 'groene energie' op te wekken op andere manieren."De meeste energie wordt verbruikt voor de verwarming van water en ruimtes. Daarom wil de ChristenUnie meer inzetten op alternatieven voor verwarming door aardgas. Voor woningbezitters zijn zonneboilers heel rendabel te gebruiken voor warm water voor bijvoorbeeld douche en wasmachine. ,,Een goede aanvulling op zonnepanelen", zegt Monique Heger, commissielid en ervaringsdeskundige. Warmte-koude-opslag en het winnen van energie uit asfalt zijn grotere projecten, die rendabel kunnen zijn bij grootschalige nieuwbouw en aanleg of renovatie van nieuwe wegen. De ChristenUnie ziet ook mogelijkheden voor meerdere zonneparken. ,,Voor de oude vuilstort aan de Keijenbergseweg liggen de plannen al klaar. MaarNudepark 2 is volgens ons ook uitstekend geschikt."Ook zal er buiten de eigen gemeentegrens gekeken moeten worden, om te kijken in welke projecten Wageningse inwoners en bedrijven kunnen participeren. Metalleen energie opwekken op eigen bodem zal niet voldoende CO2 gecompenseerd kunnen worden, blijkt uit het rapport van de studenten. ,,De ChristenUnie heeft al vaker aangegeven dat je beter kunt aansluiten bij een groter windmolenpark op een logische plaats. Het klimaat gaat over de gemeentegrens heen, de wind waait er ook overheen. Zoek dus die projecten op locaties waar ze het meest efficiënt zijn", luidt de oproep in het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie. In de raadsvergadering op 1 december beslist de gemeenteraad of het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie in de volgende raadscyclus wordt behandeld. Op 4 december is er een startbijeenkomst van de gemeente voor de herijking van de plannen om Wageningen in 2030 klimaatneutraal te krijgen.