De bblthk en gemeente ondertekenen afspraken 

WAGENINGEN Jaarlijks maakt de gemeente Wageningen afspraken met de bblthk over activiteiten en resultaten voor het nieuwe jaar. Op dinsdag 12 december hebben beide partijen de uitvoeringsovereenkomst voor 2018 ondertekend. Verantwoordelijk wethouder Lara de Brito: ,,Het vervult mij met trots te zien dat de bblthk een constante waardevolle culturele educatieve maatschappelijke rol vervult in Wageningen."

 

Het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst betekent voor de wethouder meer dan alleen het vastleggen van afspraken. De Brito: ,,Het is goed om jaarlijks even stil te staan en gezamenlijk te kijken naar de betekenis van de bblthk voor onze stad. De bblthk levert een brede actieve bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid, niet alleen op cultureel gebied maar ook in het sociale domein is de bblthk zeer actief."

 

VEELZIJDIG AANBOD De bblthk biedt vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur. Daarnaast is zij een centrum voor ontmoeting, debat en educatie. Hiertoe worden tal van activiteiten georganiseerd. Er komen veel mensen in de bblthk: dit jaar zeker 230.000 mensen. Lara de Brito vervolgt: ,,De bblthk heeft een veelzijdig cultureel aanbod dat uitstekend past bij de identiteit van Wageningen. Het leuke is dat inwoners niet alleen kennis maken met kunst en cultuur. Ze kunnen er ook zelf aan meedoen."