• Foto: Koen Wilmink/BDU

Daniel Nthere: 'Werk is soort hobby'

WAGENINGEN - Een ziekte bracht Daniel Nthere ruim twee jaar geleden aan de rand van de afgrond. Hij verloor zijn baan, zijn inkomen en zijn zekerheden. Dankzij de gemeente, GGZ en de RIBW (Regionale Instelling Beschermd Wonen) heeft de 26-jarige Wageninger zijn leven weer op het goede spoor. Vol goede moed begint hij deze maand aan een opleiding via een leerwerkplek van de RIBW.door Koen WilminkTerugkijkend op de afgelopen 2,5 jaar is het niet vreemd dat Nthere moedeloos werd. ,,Ik had een goede baan als commercieel medewerker bij een groothandel in Ede, maar kreeg een onbekende ziekte", vertelt de goedlachse Nthere. ,,De doktoren hebben me binnenste buiten gekeerd maar konden maar niet ontdekken wat er aan de hand was. Uiteindelijk kwamen ze er na zes maanden achter dat ik een bacterie in mijn lijf had. Maar toen was ik mijn baan al kwijt. Mijn tijdelijke contract werd niet verlengd. Ja, dan sta je op straat."Voor de Wageninger volgde een moeilijke en onzekere periode. ,,Ik kreeg een WW-uitkering, maar de problemen ontstonden nadat ik daar na zes maanden geen recht meer op had. Ik had geen eigen woonruimte, zat in onderhuur bij mijn broer in Eindhoven, maar stond ingeschreven bij mijn moeder en dat zorgde voor problemen bij de aanvraag van een bijstandsuitkering. Door die blijvende onzekerheid verergerden mijn fysieke klachten en kwam ik in een depressie terecht. Door oplopende schulden belandde ik in de schuldsanering. Gelukkig verwees de gemeente me, na veel heen-en-weer geslinger tussen instanties, door naar de RIBW. Zij hebben er voor gezorgd dat ik mijn leven weer op de rit kreeg."Nthere is vol lof over de RIBW. ,,Zonder hun hulp was het verkeerd met mij afgelopen. Zij hebben mij, net zoals de gemeente, ongelooflijk goed geholpen. Behalve een uitkering kreeg ik ook woonruimte en een leerwerkplek. Het gaat nu weer heel goed met mij. Ik ben af van de depressies en zie de toekomst weer helemaal zitten", zegt Nthere lachend. ,,Ik werk nu al in Rustenburg en begin in september aan de opleiding 'persoonlijke begeleiding specifieke doelgroepen'. Dat is een heel brede opleiding waarbij ik kwetsbare mensen begeleid. Momenteel werk ik met ouderen, volgend jaar ga ik aan de slag met ex-verslaafden. Ik vind het hartstikke leuk, mijn werk is een soort hobby voor me geworden." De RIBW werkt samen met de gemeente Wageningen, ROC A12, Solidez, Permar, ACE de Vallei en de WOC in het project "Ketensamenwerking jongeren tot 27 jaar". Hierin worden jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller en doelmatiger op traject gezet richting participatie. Dit gebeurt door vraag en aanbod (in Wageningen) centraal te stellen. De ketensamenwerking moet leiden tot duurzame oplossingen op het gebied van preventie op uitval en op toeleiding naar hulpverlening, school of werk. ,,Wanneer je als organisatie sterk gericht bent op participatie via 'RIBW Actief' dan moet je vanuit je maatschappelijke verantwoordelijkheid ook zelf het goede voorbeeld geven door mensen de kans te geven om de draad in hun leven weer op te pakken. Ik hoop dat ook andere organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn hun verantwoordelijkheid nemen", aldus John Keunen, regiomanager RIBW Arnhem en Veluwe Vallei.Het project betekent voor Nthere de redding. ,,Ik hoop dan ook dat er meer leerwerplekken beschikbaar komen bij de RIBW. Het heeft mijn leven in elk geval weer op de rit gezet. Ik ben weer onder de mensen en heb het gevoel dat ik weer meedoe in de maatschappij en dat gun ik anderen ook", aldus de Wageninger.