Daling WW FoodValley maakt pas op de plaats

WAGENINGEN Eind oktober 2015 zijn er in FoodValley 6.780 WW-uitkeringen. Dat zijn er 11 meer dan een maand eerder (0,2%). Landelijk was sprake van een sterkere toename met 1,1%. Vergeleken met een jaar geleden is in FoodValley nog wel sprake van een duidelijke daling van het aantal uitkeringen met 135, een afname van 2%. Vergeleken met Nederland als geheel ontwikkelt de WW zich in FoodValley nog altijd gunstiger.

Over de maand oktober laten ongeveer evenveel sectoren een toename van het aantal WW-uitkeringen zien als een daling. In de meeste sectoren gaat het in oktober om kleine veranderingen in het aantal WW-uitkeringen. Naast een verdere afname in de handel en de bouw, laat ook de sector onderwijs een duidelijke daling zien. Die daling in het onderwijs was ook verwacht na de stijging in de zomermaanden. Het nieuwe schooljaar is begonnen en dan worden nog de nodige onderwijsvacatures ingevuld. Andersom is het hoogseizoen voor de horeca juist voorbij, waardoor in deze sector het aantal WW-uitkeringen nu niet verder daalt.

In de jaarvergelijking wordt het beeld niet beïnvloed door seizoenseffecten. Grote dalingen zijn er vooral in de bouw, de industrie, de handel en bij uitzendbedrijven. Van deze grotere sectoren is de daling van de WW in de bouw nog steeds het sterkst: 26% (50 WW-uitkeringen) minder dan een jaar geleden. In de handel profiteert de groothandel van de grotere bedrijvigheid in andere sectoren, en de detailhandel van het toegenomen consumentenvertrouwen. Het aantal WW-uitkeringen neemt vooral toe in de collectieve sector (openbaar bestuur, onderwijs en zorg & welzijn) en in de financiële diensten.