Cultuureducatie Wageningen gaat ook na de zomer door

WAGENINGEN In overleg met de scholen is gewerkt aan een nieuw Kunstmenu dat vanaf het nieuwe schooljaar van start gaat. Hiermee blijft cultuureducatie ook na de zomer beschikbaar voor Wageningse scholen.

Met het Kunstmenu komt ieder kind op de basisschool in aanraking met kunst en cultuur. Het werkt vraaggericht. De scholen geven aan wat, hoe en op welk moment ze onderdelen van het Kunstmenu gaan inzetten. Ze kunnen kiezen uit muziek, dans, beeldend, toneel, film, taal en cultureel erfgoed.Door het faillissement van 't Venster was het enige tijd onzeker of de projecten van 't Venster op Wageningse basisscholen konden doorgaan. Het Kunstmenu sluit aan bij het cultuurbeleid van de gemeente. Er worden diverse kerndoelen van het onderwijs mee behaald.

De basisscholen zijn er erg blij mee. De vraag van de scholen staat nu centraal. Dit past perfect bij het themagerichte onderwijs op de scholen. Ellen Bouter, kunstenares en cultuurcoördinator op de Margrietschool hierover ,,Geweldig dat de diverse kunstvormen geïntegreerd kunnen worden binnen de schoolthema's: dat zorgt voor samenhang en verdieping. Het zijn de pareltjes waar kinderen hun leven lang plezier van zullen hebben!"

Het college van b. en w. vindt het belangrijk dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar kennis blijven maken met kunst en cultuur. Cultuureducatie draagt sterk bij aan kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de maatschappij. Wethouder Lara de Brito: ,,De gemeente stelt als prioriteit dat de jeugd op school kennis maakt met cultuur. We willen dat alle kinderen een uitdagende basis kunst en cultuur meekrijgen. De waarde van cultuur is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, door cultuur leer je de wereld met een andere blik bekijken. De ervaring en vermogen om verrast te kunnen worden, verbazing te voelen en ontroerd te zijn is onbetaalbaar."

De Brito is enthousiast over de nieuwe werkwijze:  ,,Vraaggericht is helemaal van deze tijd. Met het nieuwe Kunstmenu kunnen de scholen zelf kiezen wat ze uit het menu willen. Verder zijn in het nieuwe Kunstmenu de subsidieregelingen 'Cultuureducatie met Kwaliteit' en 'Muziekimpuls' opgenomen. Zo maken we optimaal gebruik van de subsidieregelingen die er zijn voor cultuureducatie." De gemeente Wageningen zorgt voor de afstemming van het nieuwe Kunstmenu.