• Archief BDUmedia

Controles bij kinderopvanglocaties in Renkum

RENKUM Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft op verzoek van gemeente Renkum controles uitgevoerd bij een aantal kinderopvanglocaties. Bij deze controles is gekeken naar de bouwkundige aspecten en zijn de brandtechnische regels gecontroleerd. Over het algemeen zijn de opvanglocaties bouwtechnisch in orde en hebben ze de brandveiligheid goed geregeld.

Burgemeester Agnes Schaap onderschrijft het belang van controles van kinderdagverblijven en BSO's: „Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind met een gerust hart achter kunnen laten. Het is van belang dat de (bouw)technische staat van kinderopvang veilig en ook gezond is."

EISEN De controles zijn uitgevoerd door de toezichthouder van ODRA en de brandweer. Ze controleerden de bouwtechnische staat van de panden waarin een kinderopvang (KDV) en/of buitenschoolse opvang (BSO) zijn gevestigd. Zo zijn constructies, brandveiligheid, vluchtmogelijkheden en ventilatie gecontroleerd. Sinds april 2017 zijn er nieuwe eisen voor ventilatie in de kinderopvang. Deze eis is meegenomen in de controles. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie zijn de controles zonder vooraankondiging uitgevoerd.

BRIEF De controles hebben een aantal aandachtspunten opgeleverd. Zoals vluchtrouteaanduiding, het vrijhouden van vluchtroutes en de brandcompartimentering. KDV's en BSO-locaties die nog niet voldoen aan alle eisen, ontvangen een brief. Deze brief bevat de aandachtspunten, de acties die nodig zijn én de termijn waarbinnen het in orde moet zijn.