• Ted Walker

Controle wijst uit: permanente bewoning op de Wielerbaan (video) (update)

WAGENINGEN Gemeente, Omgevingsdienst de Vallei (OddV), politie, brandweer, belastingdienst, douane, Koninklijke Marechaussee en Inspectie SZW hebben donderdagochtend 6 oktober een onaangekondigde, integrale controle uitgevoerd bij recreatiepark De Wielerbaan in Wageningen. Daar werd een aantal personen betrapt op het illegaal verblijven op de camping.

De integrale controle is volgens de gemeente in een prima sfeer verlopen, met medewerking van de beheerder en de bewoners.

BEWONING Doel van de controle was om zicht te krijgen wie er op het recreatiepark verblijven en of dat op een veilige en rechtmatige manier gebeurt. Burgemeester Van Rumund: ,,In navolging van andere recreatieterreinen in de Vallei-regio, hebben we een integrale controle uitgevoerd. Voor de gemeente en de omgevingsdienst was het doel om zicht te krijgen op wie er verblijven op deze camping. Er lijkt namelijk steeds meer een omslag te zijn naar permanente bewoning, terwijl dat niet is toegestaan. De Wielerbaan is een recreatiepark en daar moet het gebruik dan ook op gericht zijn. Uit de actie is gebleken dat er inderdaad twintig à dertig personen permanent wonen op De Wielerbaan. We gaan nu samen met de OddV in gesprek om de vervolgstappen te bepalen."

 

RESULTATEN De Belastingsdienst heeft beslag gelegd op drie auto's en heeft een aantal openstaande vorderingen kunnen innen. Ook de politie heeft een openstaande boete geïnd. Daarnaast is een proces verbaal uitgeschreven voor een automobilist wiens rijbewijs was ingetrokken. De douane, die aanwezig was om te controleren op de Wet accijns, heeft geen misstanden aangetroffen. De brandweer heeft gecontroleerd op veilig wonen en brandveiligheid en heeft geen bijzonderheden aangetroffen. Samen met de politie hebben zij uitgekeken naar warmtebronnen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van wietplantages, maar ook deze zijn niet aangetroffen. Bij de controleactie is één persoon aangehouden omdat hij de politie belemmerde bij de uitvoering van hun ambt. Deze persoon heeft inmiddels een dagvaarding ontvangen om binnenkort voor de rechter te verschijnen.