• Henny Jansen

Commotie om zwartrijder Haagsteeg Wageningen

WAGENINGEN Een zwartrijder in een bus van Syntus heeft zondagmiddag voor wat commotie gezorgd. De 16-jarige jongeman uit Deventer stapte in met een groep. Hij wilde met deze groep naar dezelfde bestemming, maar kwam twee euro tekort. De buschauffeur wees hem hier op en gaf hem te kennen dat hij eerder dan de rest van de groep de bus zou moeten verlaten.

Op het moment dat het zover was dat de man de bus moest verlaten, gaf hij hieraan geen gehoor. Toen even later BOA's van de vervoersmaatschappij de man aanspraken en naar zijn legitimatiebewijs vroegen, werkte hij ook hier niet aan mee. Agenten van de politie in Wageningen moesten er aan te pas komen om de jongeman zo ver te krijgen dat hij zijn legitimatie toonde. 

Een medereizigster vond dat de 16-jarige onheus behandeld werd en stak dit niet onder stoelen of banken, hetgeen ook wat commotie opleverde. Uiteindelijk is de jongeman uit Deventer bekeurd en kon de bus weer verder rijden.