• Dennis Gudden

    D66

College wil mensen uit bijstand compenseren voor hogere drinkwaterrekening

WAGENINGEN Het college van b&w wil de hogere drinkwaterrekening van Vitens compenseren voor inwoners die een inkomen op bijstandsniveau hebben.

Het drinkwaterbedrijf kondigt deze week aan dat ze in de jaren 2019, 2020 en 2021 de rekening verhoogt. Wethouder Dennis Gudden:  ,,We vinden het belangrijk dat we deze inwoners helpen de extra kosten op te vangen. Deze mensen worden het hardste getroffen door de hogere rekening. We werken aan een raadsvoorstel waarin dit geregeld wordt, zodat de raad daarover een besluit kan nemen in het voorjaar."

De gemeenteraad beslist uiteindelijk over een eventuele compensatieregeling. Naar verwachting valt het besluit daarover in het voorjaar van 2019. Vitens kiest ervoor om de zogenaamde precariobelasting die zij aan de gemeente moet betalen over 2016 tot en met 2021, door te berekenen in de rekening voor 2019, 2020 en 2021. Dit doet het bedrijf niet aan al haar klanten, maar specifiek aan haar klanten in de gemeente Wageningen. In 2019 gaat het om een verhoging van circa 75 euro per huishouden.

De precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond is in 2015 door de gemeenteraad van Wageningen ingevoerd en wordt opgelegd aan nutsbedrijven.