• Muziektheater Carmina Ludens gaf zaterdagavond in de Oosterbeekse Bernulphuskerk een optreden rond een inspirerend thema.

    Rindert Keestra

Carmina Ludens in Bernulphuskerk

OOSTERBEEK Muziektheater Carmina Ludens gaf zaterdagavond een optreden rond een inspirerend thema. Men streeft naar kwalitatief hoogstaande zang en muziek, genieten met een knipoog en een lach.

Maria Koster

De artistieke leiding berust bij Hein Vrijdag, die de enthousiaste zangers altijd aanzet tot een bezielde uitvoering. Het thema ditmaal is 'Hart dat Luistert',een programma over aandacht, luisteren en mededogen. Kwaliteiten die hard nodig zijn in onze wereld(politiek). Vaak worden ze betiteld als 'vrouwelijk'.

In deze voorstelling passeren vrouwelijke en mannelijke rolmodellen de revue. Als symbool zet Carmina een persoon centraal die eeuwenlang tot de verbeelding spreekt: Maria. Zij is het toonbeeld van een krachtige vrouw die luistert naar de roep van haar bestemming en haar weg gaat door een groot lijden en obstakels heen.

In haar vlammende Magnificat klinkt revolutie: machthebbers worden van hun troon gestoten, zogenaamd 'waardelozen' boven alles uitgetild. De voorstelling begint met een openingsprocesssie, waarbij Maria gesmeekt wordt om erbarmen.

MOEILIJKE TEKSTEN De zangers zingen alles uit het hoofd, ook de moeilijke teksten. Men koos voor liederen met een boodschap, zoals 'The hope of loving' van de jonge componist Jake Runestad (1986), voor Carmina Ludens een centrale compositie. Teksten van Rabia al Adawiyya, een soefi mystica, Franciscus van Assisi en Meister Eckhart zijn in dit stuk samengevoegd tot een spannend geheel: oude teksten met een grote actualiteit. Bijzonder zijn de afbeeldingen op grote kleurrijke doeken die steeds wisselen.

Men blijft tijdens de hele voorstelling in de sfeer van de ontroering die de componisten voor ogen hadden. Op serene en soms krachtige wijze wordt er gezongen in de verschillende rollen die de zangers toebedeeld kregen. Met eenvoudige middelen, zoals een grote wisselende sjaal of een pop als Jezuskind worden gevoelens bij het publiek opgeroepen. Van Arvo Pärt wordt het Russische Weesgegroet gezongen, dat door deze bijzondere componist prachtig getoonzet is.