• Koen van Weel

Bushokjes in Wageningen krijgen zonnepanelen

WAGENINGEN De werkzaamheden om het busstation in Wageningen te vergroenen zullen gaan starten op 22 juli. Alle bushokjes worden bedekt met een sedumdak en een zonnepaneel. De reclamezuilen krijgen een LED verlichting. Verder wordt rondom de vier betonnen lichtmasten een groeibegeleiding aangebracht. In het najaar worden de klimplanten voor de betonnen lichtmasten en nog vier bomen geplant. 

Dennis Gudden: ,,Het plan om het busstation te vergroenen komt voort uit het programma van de Binnenstad. Hierin wordt met allerlei partijen uit de stad samengewerkt om de binnenstad aantrekkelijk en vitaal te houden. De werkgroep Binnenstad heeft een ontwerp gemaakt, welke goed aansluit bij de doelstellingen uit het groenbeleidsplein, namelijk een groene stedelijke omgeving. Ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe we als gemeente graag samen met de inwoners willen samenwerken."

POSITIEF Omdat er op het busstation nu nog weinig groen is, is er op warme dagen weinig schaduw te vinden en is er sprake van hittestress. Bomen en groen leveren een positieve bijdrage aan het verkoelen van de omgeving. Door de dakbegroeiing wordt het regenwater langer vastgehouden, wat weer kan verdampen en daarmee zorgt voor verkoeling. Het busstation wordt daardoor niet alleen een aantrekkelijker plek om te verblijven maar ook een meer aangename plek. Het zonnepaneel gaat de energie voor de verlichting in de bushokjes en de reclamezuilen leveren.

UNIEK Er worden al vaker groene daken op nieuwe bushokjes geplaatst, maar het is nieuw in Nederland dat Wageningen dit, samen met een marktpartij, heeft gecombineerd met bestaande bushokjes. Omdat de bushokjes nog zeker tien jaar mee kunnen, is besloten deze te verduurzamen en niet te vervangen voor nieuwe. Dit is een goed voorbeeld voor hoe de gemeente Wageningen haar circulaire beleid in de praktijk uitvoert.