• Hans van der Beek (links) overhandigt de maquette aan burgemeester Van Rumund.

    Gemeente Wageningen

Burgemeester van Wageningen blij verrast met maquette Theekoepel

WAGENINGEN Burgemeester Van Rumund ontving woensdag 24 april een maquette van de monumentale Theekoepel uit handen van de Hans van der Beek, maquettebouwer.

Tijdens de Culturele Ronde onthulde wethouder Gudden de maquette van de Theekoepel op de locatie van de Theekoepel zelf in het Bowlespark. De maquette staat symbool voor het behoud en de renovatie van de Theekoepel in haar oorspronkelijke staat.

PROMINENTE PLEK De maquette wordt door de maker in tijdelijke bruikleen aan de burgemeester gegeven. Burgemeester Van Rumund was blij verrast: ,,Ik ben blij dat deze prachtige maquette een mooie tijdelijke bestemming op mijn kamer krijgt. Hij staat op een prominente plek zodat iedereen die hier op bezoek komt ziet hoe we de Theekoepel graag weer terug willen zien."

Na de verkoop van de Theekoepel gaat de maquette terug naar de bouwer. Hij stelt het dan vervolgens beschikbaar aan de BBLTHK in Wageningen. Na de zomer start de officiële verkoop van de theekoepel.

ACHTTIENDE EEUW De theekoepel aan de Niemeijerstraat 21a is vanaf 1989 in bezit van de gemeente. Het gebouw is een rijksmonument en dateert uit de achttiende eeuw. Het gebouw staat tegen de zuidelijke stadsmuur als onderdeel van de historische vestingwerken. Samen met de stadsgracht en de stadswallen heeft de theekoepel een bijzondere betekenis voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. Het pand is in 1990 gerestaureerd en is sindsdien slechts incidenteel gebruikt. In de afgelopen jaren hebben diverse belangstellenden zich bij de gemeente gemeld om de theekoepel te mogen gebruiken of te huren.