• Herman van Ommen

Boek over wederopbouw in de regio

OOSTERBEEK Jaren is er gewerkt aan het boek De Weg van de Wederopbouw. Dinsdag is het eerste exemplaar in Arnhem uitgereikt aan Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Het boek beschrijft een ware ontdekkingsreis langs hoogtepunten van de architectuur, de stedenbouw en de beeldende kunst uit de wederopbouwtijd tussen Rhenen en Arnhem.

Feike Klomp

 

Twee van de drijvende krachten achter het boek, de Oosterbekers Harm Post en Louis ter Huurne, vertellen over het hoe en waarom van het boek. Beiden maken deel uit van SWAR (Stichting Wederopbouw Architectuur Renkum e.o.). Met het boek wil de SWAR de historische betekenis van de wederopbouwperiode voor de regio Rhenen, Wageningen, Renkum, Arnhem bij een breed publiek onder de aandacht brengen. Het boek telt 185 pagina's en 320 foto's.

 

SCHIJNWERPERS Eerst even terug in de tijd. In de regio van Arnhem tot Rhenen trok de Tweede Wereldoorlog diepe sporen. De Slag om de Grebbeberg in 1940, operatie Market Garden in 1944 en de bevrijding in 1945 gingen gepaard met immense vernielingen. Rhenen, Wageningen, Oosterbeek en Arnhem lagen in puin. Opbouw was de remedie.

Harm Post: ,,De laatste jaren zagen wij dat gebouwen uit die naoorlogse tijd plaats maakten voor nieuwbouw. Op zich begrijpelijk, maar het zette ons aan het denken. Stap voor stap groeide bij ons het idee voor dit boek waar wederopbouw en zijn architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beelden kunst vol in de schijnwerpers staan met tekst en beeld." 

Louis ter Huurne: ,,We laten in het boek niet alleen de waarde van architectuur zien, met het boek willen we ook beleidsmakers, bestuurders en professionals wijzen op de kwaliteiten van de wederopbouw en dat zij die kennis en waardering betrekken in hun besluitvorming. Uiteraard hebben niet alle panden uit die tijd bijzondere architectonische kwaliteiten. Soms is sloop de beste oplossing, maar besef ook dat de slopershamer geschiedenis in een klap weg kan vagen." 

Er is teveel om op te noemen, maar de twee initiatiefnemers pikken er wat highlights uit. ,,In het boek laten we bijvoorbeeld een tekening zien van het Europaplein in Renkum. Toen wilde de gemeente daar al een 'centrum, een forum waar het geestelijke, culturele en economische leven zich af kan spelen'. Hoe treffend dat dat anno 2016 weer actueel is", vertelt ter Huurne.

 

MARKANT In Oosterbeek krijgt het raadhuis veel aandacht, maar ook andere markante plekken. ,,We hebben talloze boeiende raadsverslagen uit de begin jaren vijftig gelezen. Er waren destijds grootse, bijna megalomane plannen in Oosterbeek", vult Post aan. 

 

Vrijdagmiddag 25 november vindt de presentatie plaats bij Meijer en Siegers (vanaf 14.30 uur) in Oosterbeek. Het boek is een uitgave van Uitgeverij Boekschap. Voor meer informatie: stichtingwar@gmail.com.