• Nexit architecten Arnhem

Bijeenkomst over bouwplan Plein 1946

OOSTERBEEK Er komt een informatieavond over het bouwplan voor Plein 1946 in Oosterbeek.

Eigenaar Hazeleger van het voormalige postkantoor presenteerde onlangs zijn bouwplan met onder meer 32 appartementen op Plein1946 in het centrum van Oosterbeek. Het plan zorgde voor een verscheidenheid van reacties. Niet zo verwonderlijk. Plein 1946 is wat Oosterbekers het hart van Oosterbeek noemen en is een beeldbepalend onderdeel van het centrum van Oosterbeek.

Het Dorpsplatform Oosterbeek organiseert daarom donderdagavond 7 maart 19.30 uur in verzorgingshuis de Molenberg, Molenberg 2 in Oosterbeek, een bijeenkomst waar Oosterbekers hun reacties op het bouwplan kunnen geven. Het Dorpsplatform brengt die reacties en ideeën over aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het Dorpsplatform wil zo ook duidelijk maken dat bij zo'n verandering in het dorpscentrum inwoners vanaf het begin betrokken moeten worden bij planvorming.