• Archief BDUmedia

'Benoeming ereburger moet anders'

OOSTERBEEK De Partij Renkumse Dorpen vindt dat de manier waarop een benoeming tot ereburger plaatsvindt niet meer van deze tijd. Zo staat in Renkum de gemeenteraad als hoogste orgaan helemaal buitenspel, stelt PRD.

De fractie pleit voor een verschil tussen een tweetal erkenningen, die van ereburger en drager van een eremedaille. Daarnaast pleit de Renkumse fractie voor een gemeentelijke verordening waarin de rol van de raad bij gemeentelijke onderscheidingen van doorslaggevend belang is.

Fractievoorzitter John Bartels: ,,Wij willen meer op dit gebied. Een verschil tussen twee erkenningen, die van ereburger en drager van een eremedaille. Ook zien we graag dat er een openbaar register komt met een concrete toelichting welke personen om welke reden een onderscheiding hebben gekregen. En dit dan via een link op de site duidelijk maken."

VERDIENSTELIJK Eerdere navraag door de PRD leerde dat Renkum geen verordening heeft over het benoemen van mensen die voor een gemeentelijke penning in aanmerking komen. ,,Daarnaast heeft Renkum, naast de erepenning, geen andere eigen onderscheidingen", aldus Bartels.

De Renkumse erepenning bestaat sinds 1954. 'Voor toekenning van een erepenning komen slechts in aanmerking personen die zich jegens de gemeente zeer verdienstelijk hebben gemaakt'. En daarom aanspraak mogen maken op waardering en dankbaarheid. ,,B&W beslissen uitsluitend in een voltallige vergadering van het college aan wie de erepenning wordt uitgereikt."

En dat steekt de PRD. B&W beslist en de raad wordt 'overgeslagen'. ,,Omdat de raad het hoogste orgaan is, vinden wij het fundamenteel onjuist dat de raad op geen enkele wijze bij de benoeming betrokken wordt." PRD stelt dat de procedure in veel andere gemeenten veel democratischer is geregeld. In de gemeente Montferland bijvoorbeeld. Daar is de raad leidend. Dat geldt ook voor de gemeente Rijnwaarden waar de raad een voorstel van B&W kan honoreren. De fractie heeft de vragen hierover en de voorstellen tot veranderingen aan het college en de raad overhandigd.