Beekdal in het teken van natuurbeleving

RENKUM ,,Hou het netje maar in het water en haal het voorzichtig weer omhoog. Kijk, daar zitten de kikkervisjes", vertelt een vader aan zijn zoontje. Zaterdag organiseerde KNNV Vereniging voor veldbiologie een natuurfestival op en rond het terrein van het infocentrum Renkums Beekdal. Het natuurfestival stond in het teken van informeren en zelf doen.

Feike Klomp

Zo mochten kinderen bijvoorbeeld waterbeestjes vangen. Een populair onderdeel. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Bovendien wil zowel KNNV als het informatiecentrum een rol spelen in educatie. Bij de beek in het natuurgebied stond een tafeltje met bakjes en een kaart met namen en plaatjes van beestjes. Voor de meeste kids zijn kikkervisjes nog wel makkelijk te herkennen, maar voor libellelarven, vlokreeftjes, schrijvertjes, bermpjes en driedoornigstekelbaarsjes ligt de lat een stuk hoger. Sowieso zullen kinderen en hun ouders verbaasd hebben gereageerd op de hoeveelheid soorten waterbeestjes in het gebied.

NESTKASTJES Andere populaire onderdelen op de natuurdag: kinderen mochten nestkastjes timmeren of een heus bijenhotel bouwen. Ze kregen daarbij de hulp van ervaren timmeraars. Het eindresultaat mochten de kinderen na afloop mee naar huis nemen. Tijdens het natuurfestival presenteerden zich ook andere organisaties aan het publiek in de vorm van een markt. Van specialisten van vlinders tot biologische kwekerijen van bomen of fruit. Van IVN tot NJN tot zeldzame huisdierrassen. Op het terras was er muziek en konden bezoekers genieten van een hapje en een drankje.

WEETJES Door het werk van KNNV weten steeds meer mensen inmiddels wat er leeft, groeit en bloeit in het beekdal. Ongeveer tachtig vrijwilligers inventariseerden de afgelopen jaren systematisch welke planten- en diersoorten (1782 soorten) zich in het gebied tussen de Bennekomseweg en Kortenburg ophouden. Voorzitter Pieter Oomen hierover: ,,De vereniging kent verschillende werkgroepen met diverse specialisaties. Van een vogelwerkgroep, plantenwerkgroep, mossenwerkgroep, veldgroep vlinders en libellen tot zelfs een kostmossenwerkgroep. Er is dus veel deskundigheid aanwezig binnen KNNV. Doordat we vaker onderzoeken doen door de jaren heen, kun je die feiten naast elkaar leggen en ontwikkelingen zien."

RAPPORT Woensdag 3 juni presenteerde KNNV een natuurrapport over het Renkums Beekdal en een natuurbrochure in het pas geopende informatiecentrum Renkums Beekdal. Wethouder Wendy Ruwhof en Arjen Snel, provinciehoofd Staatsbosbeheer Gelderland namens deze in ontvangst.

Het Renkums Beekdal vervult een belangrijke ecologische corridorfunctie van de Veluwe naar de uiterwaarden van de Rijn en verder. Het voormalig bedrijventerrein dat middenin het gebied lag, is omgevormd naar een beekdal met natte hooigraslanden. Nooit eerder werd een industrieterrein ten gunste van de natuur gesaneerd. Het gebied wordt nu ontwikkeld tot een natuurlijk beekdallandschap.