• Feike Klomp Tekst

Basisscholen Doorwerth behouden eigen identiteit in nieuwbouw

DOORWERTH Ouders van basisscholen De Dorendal en De Wegwijzer zijn eind september via een brief op de hoogte gebracht van de nieuwbouwplannen van de basisscholen, dat onderdeel uitmaakt van het Centrumplan Doorwerth. Ondertekenaars van de brief: beide besturen, Kerngroep Centrumplan en de gemeente Renkum. De directeuren Auke van Selling (Dorendal) en Rob Hulstein (Wegwijzer) vertellen over de samenwerkingsplannen.

Feike Klomp

 

In de brief leggen de partijen uit wat de gesprekken tussen de schoolbesturen en de gemeente, maar ook met de kerngroep Centrum Doorwerth, hebben opgeleverd en waar men nu staat. Tijdens die gesprekken stond de locatie van de scholen centraal, waarbij zoveel mogelijk gekeken is naar alle belangen van de verschillende partners. De allerbelangrijkste uitgangspunten voor de locatie voor nieuwbouw van het Leer- en Ontmoetingscentrum zijn: (verkeers)veiligheid en goede bereikbaarheid (ook van het gezondheidscentrum), duidelijke verbinding met het in te richten speelbos aan de huidige Bachlaan, direct verbonden aan de school en goede positionering van het gebouw ten opzichte van het nieuw te ontwikkelen centrum.

 

ALTERNATIEF In principe is er overeenstemming over de nieuwe locatie, maar wel met een kanttekening. De Wegwijzer moet eerst een alternatieve locatie vinden voordat er op die plek gebouwd gaat worden. De Dorendal kan tot afronding van het project gewoon op de huidige locatie blijven staan. ,,Duidelijkheid voor een tijdelijk onderkomen van onze school is cruciaal", benadrukt Hulstein. ,,Het gebouw T@lent is in de huidige situatie praktisch nog niet haalbaar. De gemeente is gezien hun taak aan zet om te onderzoeken hoe ze het gebouw een volwaardig alternatief voor het gebouw van De Wegwijzer kunnen laten zijn."

 

SAMEN Van Selling: ,,Uitgangspunt is dat we samen in een gebouw komen, maar er verandert niets aan de identiteit en de schoolmethodes. Dat moet helder zijn. We komen onder één dak, maar De Dorendal en De Wegwijzer blijven gewoon apart functioneren." Hulstein: ,,Groot voordeel is de samenwerking, dat is op één locatie praktischer. Denk daarbij ook aan partners als Ritmiek Muziek, de bibliotheek, logopedie, kinderfysiotherapie. Er zijn minder afstanden te overbruggen." Van Selling: ,,Hoewel de scholen hun eigen identiteit behouden kunnen we natuurlijk ook samenwerken op het gebied van ICT, techniek, eventueel inkoop. Of denk aan een gezamenlijk drama-lokaal." Als het aan beide scholen ligt komt er snel duidelijkheid over het nieuwbouwtraject.

 

BIJEENKOMST Op maandag 31 oktober vindt er een informatiebijeenkomst voor de ouders van beide scholen plaats. Onder voorbehoud van een positieve uitkomst van het onderzoek dat de gemeente doet of het T@lent kan voldoen aan de eisen voor geschikte tijdelijke huisvesting van De Wegwijzer aldaar, benadrukken beide directeuren nog.