• op de infotafel van Amnesty is veel voorlichtingsmateriaal te vinden

    Jet Kooderings

Amnesty werkt aan vernieuwing

OOSTERBEEK Amnesty International is een organisatie die bij heel veel mensen bekend is en die menigeen een warm hart toedraagt. ,,Als we met de collectebus voor Amnesty langs de deuren gaan, reageert iedereen positief en geeft royaal. Vaak ook ontstaan er interessante gesprekken", vertelt Marilyn Minderhoud, die al heel wat jaren als coördinator betrokken is bij de werkgroep van Amnesty in Oosterbeek. Deze uit zeven personen bestaande werkgroep maakt deel uit van de afdeling Amnesty Gemeente Renkum, die in de andere dorpen alleen contactpersonen heeft. Het streven is om ook daar werkgroepen op te richten en acties te organiseren. ,,In Renkum was een werkgroep, maar die is door vergrijzing gestopt. Het zou fijn zijn als er vrijwilligers zijn die zich daarvoor willen inzetten", aldus Minderhoud.

Jet Kooderings

  

Sinds kort is er een samenwerking tussen Amnesty Oosterbeek en de Klipper, voorheen bibliotheek Oosterbeek. Daarbij wordt Amnesty de gelegenheid geboden om met de werkgroep bij elkaar te komen in de Klipper, om daar lezingen te geven en voorlichtingsbijeenkomsten.

Astrid de Kleijn, cöordinator bij de Klipper en Emma van de Wal hebben zich hiervoor erg ingezet. In juli heeft een tafel in de Klipper gestaan met veel informatie over Amnesty en met de mogelijkheid om petities te tekenen. Dankzij de duidelijke en opvallende plaats van deze informatietafel hebben veel mensen de moeite genomen om hun handtekening te zetten. Twee keer per jaar staat Amnesty Oosterbeek op de markt om petities te laten tekenen tegen wantoestanden. Daarbij worden altijd veel gesprekken en discussies gevoerd. In november werd aandacht gevraagd voor de sloppenwijken in Brazilië. Ook kon men de petitie tegen de abortuswet in El Salvador ondertekenen. Dit naar aanleiding van een vrouw die na een miskraam tot 30 jaar cel werd veroordeeld. Voor beide petities zijn veel handtekeningen verzameld. 

Drie keer per jaar wordt op zondagmorgen na de viering in de Remonstrantse Kerk, de Bernulphuskerk en de Vredebergkerk een schrijfsessie gehouden. Iedereen kan dan zijn protest uiten over de schending van mensenrechten in verschillende landen.

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Aanvankelijk werd vooral actie gevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar aandachtsgebied verder uit en inmiddels nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de 'privé-sfeer', zoals huiselijk geweld, een belangrijke plaats in. Sinds 2001 wordt ook aan schendingen van sociale en economische rechten aandacht besteed door Amnesty.

Jaarlijks is er een fakkeloptocht op 10 december, de dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Altijd met een bekende spreker die iets zegt aan het begin van de fakkeloptocht bij Grand Café Oosterbeek.

De toespraken van de laatste vijf jaar zijn te vinden op de website. Binnenkort wordt de site www.oosterbeek.amnesty.nl vernieuwd.