Al vierduizend handtekeningen voor behoud Dreyeroord

OOSTERBEEK Er zijn al meer dan vierduizend handtekeningen binnen voor de petitie Behoud Dreyeroord Oosterbeek, laat Airborne Feelings op haar Facebookpagina weten. ,,We verwachten dat dit nog wel even doorgaat", legt Paul Tirion desgevraagd uit.

,,Er zitten handtekeningen tussen uit wel veertig landen. Dat zegt veel over hoe het leeft." Sinds de bekendmaking van ontwikkelaar Amvest om het leegstaande Hotel Dreyeroord te slopen en er een kleinschalig verpleeghuis neer te zetten, is er veel commotie ontstaan. De plannen haalden zelfs de landelijke media. De NOS maakte er onlangs een reportage over. ,,Binnenkort heb ik een afspraak met Amvest om over de laatste ontwikkelingen te praten", vervolgt Tirion. ,,Ons uitgangspunt is behoud van Dreyeroord, maar als dat niet realistisch is moet er wat ons betreft in ieder geval een memorial komen dat verwijst naar de historische plek. Dat is van groot belang."

Inmiddels zijn er diverse partijen die zich met de kwestie bezighouden. Amvest stelt dat het geen noodzaak ziet het gebouw of de gevel te behouden en het zich gesteund voelt door veel omwonenden na het zien van bouwtekeningen. Bovendien heeft de gemeente al eerder laten weten dat het gebouw geen monumentenstatus heeft. In de reportage van de NOS meldt wethouder Jasper Verstand: ,,Zoals het er nu naar uitziet zal het pand niet behouden kunnen blijven." Een aanvraag voor sloop zal als het aan de wethouder ligt gehonoreerd worden. De groep Behoud Dreyeroord Oosterbeek begrijpt dit niet: 'B&W heeft in 2004 besloten dat Dreyeroord op de lijst van Martiale monumenten zou komen. Is de wethouder dit soms vergeten?' Inmiddels bemoeit de lokale politiek zich met de kwestie.

De PvdA heeft afgelopen week vragen naar het college gestuurd. Zo vraagt de fractie zich af of het citaat van wethouder Verstand in de NOS-reportage over de sloopvergunning het gehele standpunt van het college vertegenwoordigt. Verder is de fractie benieuwd of je de discussie rond de aanpassing van het bouwplan niet geforceerd beëindigt door die vergunning af te geven.

Label:

Dreyeroord