• Feike Klomp Tekst

Afspraken over duurzamer wonen

RENKUM Woningbouwcorporatie Vivare, Gemeente Renkum en de Renkumse Huurders Vereniging hebben onlangs nieuwe prestatie-afspraken vastgelegd. Het gaat om een actualisatie van eerdere afspraken (2014-2018). Voor het kerstreces heeft het Renkumse college via een raadsbrief de raad hierover in kennis gesteld. Het maken van deze prestatieafspraken maakt onderdeel uit van de Routekaart uit de Nota Wonen.

De drie partijen zijn het nog steeds eens over eerder gestelde doelen: voorzien in een licht groeiende en veranderende vraag naar sociale huurwoningen, mensen kunnen zo lang mogelijk prettig zelfstandig wonen, de bouw en het gebruik van sociale huurwoningen wordt duurzamer. De belangrijkste afspraken, aldus het college in de raadsbrief: Vivare wil, mits er geschikte locaties zijn, ongeveer honderd sociale huurwoningen toevoegen, alle nieuwbouw is levensloopgeschikt, Vivare stuurt de komende jaren aan op een gemiddeld energielabel B voor de totale woningvoorraad. Daarnaast stuurt Vivare bij nieuwbouw aan op energielabel A.

Verder krijgt zonne-energie meer aandacht en loopt er een onderzoek naar beschikbaarheid van woningen voor jongeren tussen 23 en 27 jaar. Dit krijgt dit jaar een vervolg, zo laat het college van burgemeester en wethouders in de raadsbrief weten. Daarnaast worden door Vivare in het Dorrestijnplantsoen 31 Nul-op-de-Meter (gasloze) woningen gebouwd. De eerste gasloze wijk van de gemeente. Naast de 31 woningen in het Dorrestijnplantsoen in Heelsum, verrijzen er in 2019 ook 15 woningen op de Groeneweg/Don Boscoweg, zo laten de drie partijen weten.

Per saldo zijn er, alle plannen meegerekend, ook die inmiddels zijn opgeleverd, 28 woningen bijgekomen. Sloop: 91, nieuwbouw: 119. Volgens de partijen neemt op termijn (2030) de vraag naar sociale huurwoningen af in het werkgebied van Vivare. De komende jaren is dat nog niet zo, dan zijn er nog meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan er nu beschikbaar zijn. Aandacht gaat de komende jaren uit naar huisvesting voor kwetsbare groepen. Vivare en Renkum streven daarom naar de bouw van in totaal honderd nieuwe, duurzame woningen.