• Wateroverlast in de Weverstraat is een terugkerend probleem.

    Feike Klomp Tekst

Aanpak wateroverlast Weverstraat

OOSTERBEEK Het definitief ontwerp voor de langverwachte aanpak van de Weverstraat om wateroverlast tegen te gaan is klaar. Bewoners en winkeliers kunnen het ontwerp donderdagavond tijdens een inloopavond bekijken.

Feike Klomp

De herinrichting is noodzakelijk omdat de Weverstraat de laatste jaren steeds vaker werd geteisterd door wateroverlast, vooral na een flinke hoosbui. Het water liep soms zelfs de kelders van panden in. Om hier een einde aan te maken gaat Renkum via verschillende maatregelen de wateroverlast te lijf. Het ontwerp is tot stand gekomen met de hulp van de werkgroep Weverstraat, die bestaat uit een aantal betrokken inwoners. De herinrichting heeft ook een ander doel: verbetering van de inrichting en uitstraling van de Weverstraat.

MODEL Tevens wordt bij de inrichting rekening gehouden met minder-validen. Wethouder Wendy Ruwhof over het definitieve ontwerp: ,,Via verschillende maatregelen gaan we de Weverstraat aanpakken." Een ingenieursbureau heeft naar aanleiding van een eerder gehouden enquête een model gemaakt, waarmee vervolgens de 'klimaatimpact' is bepaald. Er is in kaart gebracht hoe extreme buien afstromen over de straat, het trottoir en de privéterreinen van bewoners. Zo werd duidelijk hoeveel water er stroomt en hoeveel water er op verschillende plekken in plassen blijft staan.

V-PROFIEL Een aantal praktische maatregelen die de gemeente heeft bedacht zijn: de realisatie van een waterberging en infiltratie 'bovenstrooms', waardoor hemelwater vertraagt afvoert richting de Weverstraat. Zo zijn er infiltratiebekkens ingetekend op meerdere plekken, die, zo laat de wethouder weten, niet echt zichtbaar zijn. Die plekken zijn bijvoorbeeld te vinden vlakbij Het Oude Postkantoor en nabij de parkeerplaats van de kerk, maar ook op andere locaties. Een andere maatregel is de herprofilering van de Weverstraat. ,,Door de aanleg van een V-profiel kunnen we het hemelwater op een goede manier oppervlakkig afvoeren. Stel je daarbij voor dat de straat in het midden een kom vormt." Belangrijk onderdeel is uiteraard onderaan de Weverstraat, het Zweiersdal. Daar is in de ontwerpfase rekening mee gehouden.

VERLICHTING Nog onzeker is wat er met de verlichting gaat gebeuren. De werkgroep Weverstraat geeft de voorkeur aan verlichting aan kabels boven de straat. Dat scheelt lantaarnpalen en ziet er fraai uit, wat de uitstraling van de Weverstraat ten goede komt. Wendy Ruwhof laat weten hiervoor wel open te staan mits er voldoende geld gevonden wordt. ,,We kijken naar extra subsidiemogelijkheden."

OVERLAST De voorbereidingen om de Weverstraat een andere look te geven lopen al een tijdje. Renkum maakte al in april 2014 bekend een onderzoek uit te gaan voeren. Daarvoor trok de gemeente de portemonnee: 33.000 euro. Bewoners werden eind 2013 gevraagd deel te nemen aan een enquête 'Wateroverlast Weverstraat'. Daaruit bleek dat in zeker tien procent van de woningen wateroverlast plaatsvindt na hoosbuien. De gemeente Renkum benadrukt dat het niet alleen bij de Weverstraat blijft. De verwachting is dat er door de verandering van het klimaat vaker extreme buien zullen optreden. ,,Zo heeft Heveadorp ook onze aandacht omdat daar grote hoogteverschillen zijn", meldt Ruwhof.

De omvangrijke klus is in tweeën geknipt. De start van de herinrichtingwerkzaamheden vindt plaats in week 36 (na de Airborne Wandeltocht). Fase twee volgt dan in 2018 vanaf week 23. Dit is de uitkomst van overleg tussen ondernemers en Renkum, zodat winkels toch bereikbaar blijven. Vooral rond feestdagen.

 

De inloopavond wordt gehouden op donderdag 6 april in Bilders Proeflokaal, Weverstraat 65 tussen 18.30 en 20.30 uur.