• Archief BDUmedia

Aanleg kunstgrasveld sportpark Wilhelmina begonnen

RENKUM De start van de realisatie van een nieuw kunstgrasveld op sportpark Wilhelmina is vrijdag officieel begonnen. Beheerstichting Multifuncioneel Centrum Renkum, de stichting die ook Doelum beheert, heeft aannemersbedrijf Van Wijlen hiertoe opdracht gegeven.

Als de weersomstandigheden de komende maanden gunstig zijn, kunnen de voetbalverenigingen C.H.R.C, Redichem en R.V.W. vanaf medio maart 2019 gebruikmaken van het nieuwe kunstgrasveld.

KRACHTEN Jos Buijs, voorzitter Beheerstichting Multifuncioneel Centrum Renkum: ,,Het bestuur van Doelum heeft met veel plezier een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het kunstgrasveld op het Wilhelminapark. Het is een geweldige samenwerking. Als je de krachten bundelt is er veel mogelijk. Wij zien uit naar verdere samenwerking met de verenigingen die gebruik maken van het Wilhelminapark."

GEKOESTERDE WENS De realisatie van een kunstgrasveld is een lang gekoesterde wens van de voetbalverenigingen die gebruik maken van het sportpark. Het gezamenlijke trainingsveld was mede door het intensieve gebruik regelmatig slecht bespeelbaar. Op de plaats van het trainingsveld wordt het nieuwe kunstgrasveld aangelegd waarop straks wedstrijden worden gespeeld en getraind kan worden.

STUURGROEP De kwaliteitsimpuls voor het sportpark werd mogelijk nadat de gemeenteraad van Renkum in februari besloot om budget beschikbaar te stellen voor realisatie van het kunstgrasveld. Sindsdien zijn vertegenwoordigers van de drie voetbalverenigingen in een stuurgroep bezig geweest met de voorbereidingen om tot daadwerkelijke realisatie te komen.

CONCRETE STAP Koen Beenen, interim voorzitter Redichem, namens Stuurgroep CHRC/Redichem/RVW: ,,Na vele jaren van overleg over een duurzaam en kwalitatief beter sportpark Wilhelmina, wordt de eerste concrete stap gezet in de vorm van de aanleg van het kunstgrasveld. Goed nieuws voor de 1100 voetballers uit Heelsum en Renkum, van pupil tot veteraan, die de afgelopen jaren regelmatig niet konden trainen en spelen omdat velden onbespeelbaar waren. Wij als verenigingen zijn er heel erg blij mee."

INTENTIEOVEREENKOMST De aanleg van het kunstgrasveld is onderdeel van een intentieovereenkomst die de gemeente, Doelum en de voetbalverenigingen C.H.R.C, Redichem en R.V.W. onlangs met elkaar hebben gesloten. In deze intentieovereenkomst is vastgelegd dat partijen na realisatie van het kunstgrasveld met elkaar in overleg gaan om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen waarbij het beheer, onderhoud en exploitatie van het sportpark aan Doelum wordt overgedragen.

REALISATIE Wethouder Marinka Mulder: ,,Wat fijn dat het nu zo ver is. De aanleg van het kunstgrasveld is een belangrijke eerste stap naar een toekomstbestendig sportpark Wilhelmina. Ik heb veel waardering voor de rol van Doelum in de samenwerking en de enorme inzet van de stuurgroep. Er is afgelopen periode intensief, maar zeer constructief en positief samengewerkt om de realisatie van het kunstgrasveld mogelijk te maken."