Lokaal lezersnieuws

Zinloopspreekuur open voor vragen over meer zin in je leven.

Dat kan tijdens het zinloopspreekuur vrijdag 19 april om 11.30. Tijdens dit maandelijks terugkerende inloopspreekuur kan iedereen terecht met vragen over hoe zinvol zorg te dragen voor zichzelf.

Fraaie opbrengst voor ZOA

ZOA bedankt alle collectanten en gulle gevers van Oosterbeek met de mooie opbrengst van € 3837. Met dit bedrag kan ZOA veel goed werk verrichten zoals de hulpverlening aan slachtoffers van plotseling natuurgeweld in Indonesië, Malawi en Mozambique.

VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers voor centrale opvanglocaties in Wageningen

In Wageningen zijn twee centrale opvanglocaties, waar asielzoekers verblijven die in afwachting zijn van hun asielprocedure.

Nieuwe maatwerkoplossingen voor jongeren die vastlopen op school

Soms lopen kinderen om uiteenlopende redenen vast op school. Ze ontwikkelen zich nauwelijks, houden een hele dag op school niet vol en kunnen daardoor geen volledig onderwijsprogramma volgen.

Project Afrika op de Prinses Beatrixschool

Afgelopen weken hebben wij, op de Prinses Beatrixschool in Renkum, hard gewerkt aan het project Afrika. Van de kleuters tot groep 8 is er geknutseld, gezongen, onderzoek gedaan, geld ingezameld en geleerd over het continent Afrika.

Andere aanpak bouwplan Plein 1946 Oosterbeek

Op donderdag 7 maart organiseerde Dorpsplatform Oosterbeek een informatie avond over het plan voor de bouw van een appartementengebouw op Plein 1946. De eigenaar van het voormalige postkantoor, de heer R.Hazeleger wil daarvoor het postkantoor slopen.

Frank Bregman van de Oude Post verzorgt Smaakles op Prinses Beatrixschool Renkum.

Op maandag 8 april verzorgt Frank Bregman van de Oude Post een Smaakles voor groep 7 van de pr. Beatrischool in Renkum. Hij leert de kinderen over smaak, eten en het koksvak.

Iemand met psychische problemen in uw leven?

Mantelzorg Wageningen organiseert in samenwerking met Indigo Gelderland de cursus ‘Psychische problemen in de familie’ in Wageningen. De cursus is bedoeld voor naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen, zoals partners, ouders, kinderen, broers, zussen en anderen.

 

‘Dit is mijn verhaal’ krijgt vervolg

Als vervolg op het succes van vorig jaar organiseert de Bibliotheek Veluwezoom weer een lezingenreeks voor senioren, onder de titel ‘Dit is mijn verhaal’.

Een eigen huis-paaskaars maken

Donderdag 11 april  bent u van 14.00 tot 16.00 uur welkom in de Vredebergkerk om een “eigen” huis-paaskaars te maken.

Pagina's